EUROPEAN FISHERIES FUNDS SIGNIFICANCE IN THE DEVELOPMENT OF THE AREAS IMPORTANT FOR FISHERIES

Authors

  • Inese Biukšāne Mg.oec, Lauku attīstības novērtēšanas nodaļas ekonomiste Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūtā

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2013vol1.5.1150

Keywords:

Cohesion policy, european fisheries funds, important fisheries area

Abstract

Fisheries local operational groups (hereinafter in the text FLOG) are allocated the funding of the European Fisheries Fund (hereinafter in the text - EFF) for sustainable development and life quality improvement of areas important for fisheries. Despite the fisheries sector obstructing factors named by the fisheries local operational groups, only 31, 61% of the allocated public funding is channeled to the solution of these problems, and the rest 68,39% - for the general development. According to the author’s opinion, only those FLOG should be supported which culturally, historically and socioeconomically depend on the fisheries sector to the greatest part, in order to use the EFF funding within the next planning period 2014-1020 efficiently and expediently.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Apstiprinātās vietējās attīstības stratēģijas[tiešsaiste] Lauku atbalsta dienests [atsauce 23.03.2013.]. Pieejas veids: http://www.lad.gov.lv/lv/es-atbalsts/eiropas-zivsaimniecibas-fonda-pasakumi/1113/2365/2421/

Preču statistiskā klasifikācija pēc saimniecības nozarēm. [tiešsaiste] Centrālās statistikas pārvalde [atsauce 25.01.2013.]. Pieejas veids: http://www.csb.gov.lv/node/29957/list

Rīcības programma Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai Latvijā 2007. – 2013. gadam (3. versija). [tiešsaiste] Zemkopības ministrija [atsauce 23.03.2013.]. Pieejas veids: http://www.zm.gov.lv/doc_upl/ 1_LV_RP_groz_gala_140211.pdf

Zvejniecība. [tiešsaiste] Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture [atsauce 13.01.2013.]. Pieejas veids: http://www.letonika.lv/groups/ default.aspx?cid=31796&r=2&lid=31796&q=Latvija&h=0

Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie materiāli. Eksports un imports zivsaimniecības nozarē no 2004. – 2012. gadam.

Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie materiāli. Iekšzemes kopprodukts zivsaimniecības nozarē 2010. gadā.

Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie materiāli. Zivsaimniecības nozarē nodarbināto skaits 2011. gadā.

Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie materiāli. Zivsaimniecības uzņēmumu skaits 2010. gadā.

Latvijas informācijas tehnoloģiju uzņēmums „Lursoft”. Zivsaimniecības uzņēmumu un nodarbināto skaits 2010. gadā.

Lauku atbalsta dienests. 4. prioritārā virziena „Zivsaimniecības reģionu ilgtspējīga attīstība” 401. pasākums „Teritoriju attīstības stratēģiju īstenošana”. Informācija par 401. pasākuma projektu iesniedzējiem, atbalstītajiem projektiem un projektu rezultātiem.

Valsts ieņēmumu dienests. Zivsaimniecības uzņēmumu un nodarbināto skaits 2010. gadā

Downloads

Published

2013-10-21