ANALYSIS OF THE PROFITABILITY AND FINANCIAL RISK OF THE BRANCHES OF ECONOMY OF LATGALE PLANNING REGION DURING THE PERIOD OF TIME FROM 2006 TO 2012

Authors

  • Biruta Garanča Dr.oec., as.prof., Rēzeknes Augstskolas Reģionālistikas zinātniskā institūta vadošā pētniece, Rēzekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2014vol1.6.1164

Keywords:

Economic profitability, financial risk, profitability of the basic activity, variation quotient

Abstract

There has been calculated and analysed the profitability of the branches of economy and the basic activity of Latgale in comparison with that of Latvia during the period of time from 2006 to 2012. The impact of the profitability of the economic and the basic activity has been calculated by applying the author’s worked out methodology. There have been calculated and analysed the profitability variation quotients of the branches of economy and the basic activity, which characterize the financial risk. The advantages of the branches in Latgale have been stated by combining the analysis of profitability and the financial risks.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Par rīcības plānu Latgales reģiona izaugsmei 2012.02013.gadā. LR Ministru kabineta 2012.g. 27.jūn. rīkojums Nr 281. Pieejas veids http://likumi.lv, apskatīts 2013.g. 11.septembrī

GARANČA B. Rentabilitātes analīze// Latgales Tautsaimniecības pētījumi. Sociālo zinātņu žurnāls. Galv.red.B.Garanča. Rēzekne: RA Izdevniecība, 2012 Nr.1(4)., 103. - 112. lpp.

Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā, 2.reakcija. Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes publikācija. Pieejas veids http://www.csb.gov.lv/node/29900/list , apskatīts 2013.g. 11.septembrī

Latvijas Centrālās statistikas pārvaldes nepublicētie materiāli:

- Komersantu (komercsabiedrību) bilances aktīva un pasīva rādītāji, 2006-2009 (perioda beigās), peļņas vai zaudējumu aprēķini 2006-2009. Piepr_1806(pēc darb.sk._Latgale_Latvija_2006-2009

- Komersantu (komercsabiedrību) bilances aktīva un pasīva rādītāji 2010.g. beigās, peļņas vai zaudējumu aprēķini 2010.g. Pieprasījums 1648_pēc darb.sk_Latgale_Latvija_2010

- Komersantu (komercsabiedrību) bilances aktīvs un pasīvs, peļņas vai zaudējumu aprēķini 2011.g. Pieprasījums_Latvija_Latgale

- Komersantu (komercsabiedrību) bilances aktīvs un pasīvs, peļņas vai zaudējumu aprēķini 2012.g. Pieprasījums_Latvija_Latgale

Downloads

Published

2014-10-21