IMPROVEMENT OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS IN THE SPHERE OF SOCIAL SERVICES IN REZEKNE MUNICIPALITY

Authors

  • Maija Krūze Mg.commerc., Rēzeknes Augstskola, lektore, Rēzekne

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2014vol1.6.1170

Keywords:

Audit, management, quality, services, social, system

Abstract

The paper explores the quality management system of Rezekne Social service and its perfection employing internal audit and self-evaluation methodology. The aim of the present study is to find out how the quality of provided services of social service and social service providers is ensured in accordance with the ISO 9001:2008 quality standard, exploring the processes of management, basic activity, internal audit and prevention of non-compliance as well as focusing on the measures to be taken in order to improve the quality management system (QMS). When elaborating the article, the economic and legal literature on quality management terminology, its application and effective social services management have been studied according to the ISO 9001:2008 standard. The paper examines the measures which ensure quality of social aid and provision of social services of Rezekne Social service highlighting the quality management system, elimination of non-compliance, QMS report results, customer level of satisfaction and self-evaluation methodology. The author has worked out proposals to improve the processes of quality management system and quality results, consequently ensuring the development of Rezekne Social service. With the help of practical examples, the hypothesis proved that internal audit of the quality management system, management processes to address non-compliance, management reports and self-evaluation provide an objective assessment of the quality and create favourable conditions to ensure the provision of qualitative social services, contributing to a better controlled social policy.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (9001:2008). Latvijas Standarts LVS EN ISO 9001:2009. Rīga: VSIA Latvijas standarts, 2009. 68. lpp.

Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem [tiešsaiste]. Ministru kabineta 2003.g. 3.jūn. noteikumi Nr. 291 [atsauce 2014. g. 19.janvārī]. Pieejas veids: http://likumi.lv/doc.php?id=75887

DĀVIDSONE, G., Organizāciju efektivitātes modelis. Jelgavas tipogrāfija. 2008. 329 lpp.

Kvalitātes terminu vārdnīca. Preču un pakalpojumu kvalitātes informatīvais, konsultāciju un mācību centrs. Rīga: SIA KIF “Biznesa Komplekss”. 2003. 66 lpp.

KALNIŅŠ, A. Kvalitātes vadība valsts iestādēs un pašvaldībās. Izglītības un attīstības centrs “EGO”. Mācību līdzeklis. 2008. 38 lpp.

LEILANDS, J. Kvalitātes “instrumenti”. Kvalitāte. 2007. Nr. 6. 57 lpp.

LEILANDS, J. Kvalitātes “instrumenti”. Kvalitāte. 2008. Nr. 2. 35 lpp.

НИВ, Г. Пространство доктора Деминга. Москва: Центр Новых Технологий. 2005.369 с.

Latvijas sociālo darbinieku ētikas kodekss. Pieņēmusi Latvijas profesionālo sociālo un aprūpes darbinieku asociācijas kopsapulce, Rīgā, 2001. g. 10. maijā. 5 lpp.

KOZLOVA I., Diplomdarbs „Kvalitātes nodrošināšana Rēzeknes pilsētas pašvaldības sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās”, 2011. 127 lpp.

KOZLOVA, I. Sociālās aprūpes pārvalde saņem ISO 9001:2008 standarta sertifikātu. Rēzeknes Vēstis. 2010. (Nr. 139 (10598) / 23.11.2010.). 8 lpp.

KOZLOVA, I. Izstrādāts jauns sociālo pakalpojumu sniedzēju novērtēšanas modelis Rēzeknes Vēstis. 2011. (Nr. 70 (10684) / 09.06.2011.). 1 lpp.

KURME I. Gan kontroles, gan attīstības instruments. Sociālais darbinieks. 2011. Nr.3 2 – 6 lpp.

Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras „Sociālais dienests” 2012.gada publiskais pārskats, 21 lpp. [Tiešsaiste] [atsauce 2014. g. 19.janvārī]. Pieejas veids:

http://www.socialais.kuldiga.lv/dokumenti/2013/Socialais_dienests_publ_parskats_2012.pdf

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde. Kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata [tiešsaiste]. [atsauce 2014.g.19.janvārī]. Pieejas veids: http://www.latgale.lv/lv/esf/esf_pr2/results

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde. Kvalitātes vadības sistēmas vadības pārskats par 2010.dadu. 85 lpp.

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde. Kvalitātes vadības sistēmas vadības pārskats par 2011.dadu. 71 lpp.

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde. Kvalitātes vadības sistēmas vadības pārskats par 2012.dadu. 74 lpp.

Rēzeknes pilsētas domes Sociālās aprūpes pārvalde. Pensionāru sociālo pakalpojumu centra pašnovērtējums, 59 lpp.

Downloads

Published

2014-10-21