POSSIBLE TAX MODELS TO STIMULATE THE ECONOMY IN LATGALE REGION

Authors

  • Ērika Žubule Rēzeknes Augstskola, Rēzekne
  • Santa Paleja SIA „Jēkabpils dolomīts”, Jēkabpils

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2014vol1.6.1175

Keywords:

Commercial companies, corporate income tax, economic activity, entrepreneurs, index of territorial development, unemployment

Abstract

Since regaining the state independence, Latgale region in terms of its development has been lagging behind other regions of the country. It is demonstrated by the index of territorial development, which is drawn up annually and characterizes specific self-governments or regional socio-economic perspectives. The authors based on the identified shortcomings offer potential solutions for the problem. The aim of the article is to formulate and evaluate proposals for possible tax models in order to stimulate the economy of Latgale region. Consequently, the article defines problems, which hinder the economic development of Latgale region as well as analyzes and proposes possible tax models elaborated to solve the defined problems in the framework of the present study.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

  • Ērika Žubule, Rēzeknes Augstskola, Rēzekne
    Dr.oec., asoc.prof.
  • Santa Paleja, SIA „Jēkabpils dolomīts”, Jēkabpils
    Mg.oec., galv.grāmatvede

References

Iekšzemes kopprodukts statiskajos reģionos [tiešsaiste]. LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes [atsauce 04.05.2013.]. Pieejas veids: http://data.csb.gov.lv

Izvērstā statistika par bezdarba situāciju Latvijā un reģionos 2013. gada marts [tiešsaiste]. NVA publikācija [atsauce 15.05.2013.]. Pieejas veids: http://www.nva.lv

KLUŠKINA, J. Nodokļi Igaunijā: līdzības un atšķirības salīdzinājumā ar Latviju [tiešsaiste]. KPMG publikācija [atsauce 2013.g.14.maijā]. Pieejas veids: http://www.liaa.gov.lv/

ĶIRSONS, M. Prasa atcelt avansa maksājumus [tiešsaiste]. Portāls: db.lv [atsauce 2013.g. 14.maijā]. Pieejas veids: http://www.db.lv

Par uzņēmumu ienākuma nodokli [tiešsaiste]. LR Saeimas 1995.g. 9.febr. likums [atsauce 2013.g. 19.maijā]. Pieejas veids: http://www.likumi.lv

Singapore Corporate Tax Guide[online]. Portal: guidemesingapore.com [cited May 15, 2013]. Aviable from Internet: http://www.guidemesingapore.com

SĪLE, E. Latvijā ēnu ekonomika samazinājusies līdz 21,1% [tiešsaiste]. Žurnāla IR publikācija [atsauce 2013.g.19.maijā]. Pieejas veids: http://www.ir.lv

Strādājošo mēneša vidējā darba samaksa Latvijas reģionos pa mēnešiem [tiešsaiste]. LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes [atsauce 14.05.2013.]. Pieejas veids: http://www.csb.gov.lv

Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistikas vienības sadalījumā pa statiskajiem reģioniem un galvenajiem darbības veidiem [tiešsaiste]. LR Centrālās statistikas pārvaldes datu bāzes [atsauce 04.05.2013.]. Pieejas veids: http://data.csb.gov.lv

Ukraine Highlights 2013 [online]. Portal: deloitte.com [cited May 15, 2013]. Aviable from Internet: http://www.deloitte.com

ZERNASK, C. Tax Card 2012 Effective from 1 January 2012 The Republic of Estonia[online]. Portal: KPMG [cited May 15, 2013]. Aviable from Internet: http://www.kpmg.com

Downloads

Published

2014-10-21