IDEAL ACCOUNTANT IMAGE IN VIEW OF REZEKNE ACCOUNTANTS AND EMPLOYERS

Authors

  • Kristīne Ivanova Rezekne Academy of Technologies (LV)
  • Einārs Ulnicāns Rezekne Academy of Technologies, Latgale National Economy research Institute (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2009vol1.1.1763

Keywords:

ideal accountant, professional ethics, motivation

Abstract

Ideal accountant image in Rēzekne found, in author research process are establishing main characteristics of accountant and characterizing his functions and skills. Found accountant pleasure providing the necessary work circumstances. Analyzing motivation factors and ethics norms of accountant works and professionalism of modern accountant.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Grāmatvežu profesionālās ētikas pamatprincipi [tiešsaiste]. Izglītības un zinātnes ministrijas normatīvie akti [atsauce 2008. g. 24. marts]. Pieejas veids: http//www.izm.izm.gov.lv/normatīvie-akti/gramatvediba-akti/1140.html

ADLER M.J., CAIN S., Ethics: The Study of Moral Values. Chicago: Encyclopaedia Britannica Inc., 1962. 319. p.

ARONSON. E., WILSON T.D., AKERT. R.M., FEHR. B., Social psychology. Toronto: Pearson Education Canada Inc., 2001. 732 p.

Economic development of Latvia. Report. Riga: Ministry of Economics Republic of Latvia, 2008. 147 p.

FRANKEN R.E., Human motivation. California: Wadsworth Inc., 1982. 538 p.

GOŠA Z., Statistika. Rīga: Izglītības soļi, 2003. 334 lpp.

GRIGORJEVA R., JESEMČIKA A., LEIBUS I., SVARINSKA A., Finanšu grāmatvedība. Rīga: Izglītības soļi, 2004. 246 lpp.

KATLIPS S.M., SENTERS A.H., BRŪMS G.M., Sabiedriskās attiecības. Rīga: Avots, 2002. 763 lpp.

LAPIERE R., The Freudian Ethic. New York: Duell, sloan and pearce, 1959. 299 p.

RAKOVA J., PONOMARJOVS A., Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. G&E. 2008. Nr.1 (65), 53. – 62. lpp.

RAKOVA J., PONOMARJOVS A., Grāmatvežu un revidentu profesionālā ētika. G&E. 2008. Nr.2 (66), 62. - 69. lpp.

REŅĢE V., Mūsdienu organizāciju psiholoģija. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2007. 216 lpp.

ROGENBUKA I., Uzņēmējdarbības ētika. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999. 95 lpp.

Aktīvie uzņēmumi Rēzeknē [tiešsaiste]. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra dati. [atsauce 2009. g. 27. marts]. Pieejas veids: http//www.lursoft.lv

Ekspertu viedokļi par IKP Latvijā [tiešsaiste]. Nacionālo ziņu aģentūras Leta raksts [atsauce 2009. g. 27. aprīlis]. Pieejas veids: http://www.delfi.lv/news/national/business/article.php?id=24209693

Downloads

Published

2009-06-30