SECURITIES MARKET IN LATVIA – DEVELOPMENT OPPORTUNITIES AND PROBLEMS

Authors

  • Vineta Šņepste Latvian University

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2012vol1.4.1844

Keywords:

Market capitalization, market statistics, primary market, securities market, secondary market

Abstract

Securities market development is an indicator of economic development in general. An active securities market almost always means a vibrant economics. Latvian security market for many years has developed in a qualitative more than quantitative way, giving market participants a variety of convenient technology solutions, without any significant changes in the offer of securities on the market. This situation is not conducive to interest potential investors in the domestic securities market, stating that it lacks a qualitative offer as well as liquidity. In her work, the author gathers information on the current market situation, identifies the most important problems and defines the main directions of development.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

  • Vineta Šņepste, Latvian University
    Mg.oec., lecturer

References

Finanšu instrumentu tirgus likums. LR Saeimas 2003.g. 20.nov. likums. Latvijas

Vēstnesis. 2003. 11.dec. Nr. 175.

Ieguldītāju aizsardzības likums. LR Saeimas 2001.g. 8.nov. likums. Latvijas

Vēstnesis. 2001. 23.nov. Nr. 170.

KLAUSS, A. Zinības vadītājam. Rīga: Preses nams, 2002. 560 lpp.

Akciju tirgus korelācija ar ekonomikas datiem [tiešsaiste]. Jānis Praņēvičs

[atsauce 2012.g. 10.febr.]. Pieejas veids:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/birzas–informacija/par–

mums/publikacijas/petijumi/

Gada pārskats– Latvijas valstij piederoši aktīvi [tiešsaiste]. LR Ministru

kabineta publikācija [atsauce 2012.g. 10.febr.]. Pieejas veids:

http://www.mk.gov.lv/files/2009_Latvija_Gada_Paarskats_20100916.pdf

Guide to NASDAQ OMX Baltic Securities Market 2011 [atsauce 2012.g. 10.febr.].

Pieejas veids:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/files/baltic/NASDAQ_OMX_Baltic_10.pdf

Latvijas Centrālais Depozitārijs LCD reģistrētie vērtspapīri [atsauce 2012.g.

febr.]. Pieejas veids:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/registretie–vertspapiri/

Latvijas Centrālais Depozitārijs OTC statistika [atsauce 2012.g. 10.febr.]. Pieejas

veids: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/statistika–2/otc–statistika/

Latvijas Centrālais Depozitārijs Tirgus statistika [atsauce 2012.g. 10.febr.].

Pieejas veids: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/csds/statistika–2/tirgus–

statistika–2009/

NASDAQ OMX RIGA Baltijas akciju saraksti [atsauce 2012.g. 10.febr.]. Pieejas

veids: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=mainlist&lang=lv

NASDAQ OMX RIGA Dati par Latvijas vērtspapīru tirgu 1995–2011 [atsauce

g. 10.febr.]. Pieejas veids: http://www.nasdaqomxbaltic.com/lv/birzas–

informacija/par–mums/nasdaq–omx–riga/

NASDAQ OMX RIGA Indeksi [atsauce 2012.g. 10.febr.]. Pieejas veids:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=charts&lang=lv

NASDAQ OMX RIGA Kapitalizācijas statistika [atsauce 2012.g. 10.febr.]. Pieejas

veids: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=capital&lang=lv

NASDAQ OMX RIGA Parāda vērtspapīru saraksts un emitenti [atsauce 2012.g.

febr.]. Pieejas veids:

http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=bonds&lang=lv

NASDAQ OMX RIGA Tirdzniecības statistika [atsauce 2012.g. 10.febr.]. Pieejas

veids: http://www.nasdaqomxbaltic.com/market/?pg=stats&lang=lv

Par Latvijas banku darbības operatīvajiem rādītājiem 2011.gada 3.ceturksnī

[atsauce 2012.g. 19.febr.].Pieejas veids:

http://www.fktk.lv/lv/publikacijas/pazinojumi_masu_informacijas_l/2011/2

–10–21_par_latvijas_banku_darbi

Pārskats par valsts fondēto pensiju ieguldījumu plāniem [atsauce 2012.g.

febr.]. Pieejas veids: http://www.manapensija.lv/plans/ip00000.php

Valsts fondēto pensiju shēmas līdzekļu pārvaldīšana 2011.gada 3.ceturksnī

[atsauce 2012.g. 19.febr.]. Pieejas veids:

http://fktk.lv/lv/statistika/pensiju_fondi/ceturksna_parskati/2011–12–

_valsts_fondeto_pensiju_s/

World Federation of Exchanges Annual statistics reports [atsauce 2012.g.

febr.]. Pieejas veids: http://www.world–

exchanges.org/statistics/annual/2010

Downloads

Published

2012-06-23