A STUDY OF LOCAL ARTISAN AND CRAFTSMAN MARKET OPERATION IN REZEKNE

Authors

  • Daina Znotina Mg.soc.sc., lecturer, scientific assistant, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)
  • Maris Igavens Mg.soc.sc., scientific assistant, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2017vol1.9.2746

Keywords:

artisan, buyer, market, seller, supply

Abstract

Local food, both from the perspective of the producer and the consumer, is becoming all the more popular topic in modern society. One of the places where the buyers and sellers of these products meet is the market. The research aim is to study the operation of local artisan and craftsman markets in Rezekne and the opportunities for improving their operation. The theoretical and practical aspects of artisan activity are described in the study; surveys have been conducted to find out the opinions of market visitors on the supply of the artisan market; data analysis and interpretation; and to make conclusions and suggestions for improving the operation of the local artisan and craftsman market in Rezekne. Research methods: logical construction, analysis, a survey, the graphical method.  The study results in a conclusion that the buyers of the local artisan and craftsman market in Rezekne are satisfied with the supply; however there are opportunities for its improvement. The main aspects with the opportunities for improvement are: spreading information about the market, i.e. its advertisement, expanding the assortment offered, extending the opening hours of the market, expanding the premises and the parking space of the market. 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Āriņa-Vilne, I. Mājražotāja statuss pret pilntiesīgu ražotāju. Retrieved June 1, 2017, from http://latvijavar.lv/biznesa_padomi/majrazotaja_statuss_pret_pilntiesigu_razotaju

Biedrība „Lauku partnerība „Lielupe” Retrieved May 7, 2017, from http://www.partneribalielupe.lv/index.php/publikacijas/partikas-amatnieki

Ceļvedis mājražošanā (2015). SIA “Latvijas Luku konsultāciju un izglītības centrs” Retrieved May 8, 2017, from http://laukutikls.lv/sites/laukutikls.lv/files/informativie_materiali/celvedis_majrazosana.pdf

Kad pircējs un pārdevējs smaida! Retrieved June 11, 2017, from http://www.gadatirgi.lv/

Latvijas Lauku Sieviešu apvienības pētījums „Lauku mājražotāju uzņēmējdarbību kavējošo un veicinošo faktoru izpēte un veicinošo aktivitāšu apzināšana un ierosināšana” 1.daļa, Pētījums par Latvijas lauku mājražotāju uzņēmējdarbību regulējošajiem nacionālajiem un ES normatīvajiem dokumentiem un to interpretāciju, (2009) http://www.ziedzeme.lv/uploads/dokumenti/majrazotaju_petijums_1dala.pdf

Latvijas Lauku Sieviešu apvienības pētījums „Lauku mājražotāju uzņēmējdarbību kavējošo un veicinošo faktoru izpēte un veicinošo aktivitāšu apzināšana un ierosināšana” 2.daļa, Situācijas par mājražotāju nozares apzināšana Latvijas laukos, (2009) http://www.ziedzeme.lv/uploads/dokumenti/majrazotaju_petijums_2dala.pdf

Liepiņa, K. (2017). Jaunās prasības mājražotājus noliek smagas izvēles priekšā. Retrieved May 17, 2017, from http://www.delfi.lv/bizness/lauksaimnieciba/jaunas-prasibas-majrazotajus-noliek-smagas-izveles-prieksa.d?id=48742133

LLKC Jelgavas konsultāciju biroja pētījums „Pārtikas amatniecības attīstības iespējas Jelgavas un Ozolnieku novados” (2012) http://www.partneribalielupe.lv/attachments/article/80/petijums2012.pdf

LR likums „Pārtikas aprites uzraudzības likums” Law of the Republic of Latvia adopted by the Saeima on 19 February 1998. Retrieved June 12, 2017, from https://likumi.lv/doc.php?id=47184

MK noteikumi Nr.358. 30.06.2015. „Prasības mazumtirdzniecības uzņēmumiem, kas piegādā mājas apstākļos ražotu vai gatavotu dzīvnieku izcelsmes pārtiku” Retrieved June 12, 2017, from https://likumi.lv/ta/id/275081-prasibas-mazumtirdzniecibas-uznemumiem-kas-piegada-majas-apstaklos-razotu-vai-gatavotu-dzivnieku-izcelsmes-partiku

Nodibinājums „LEARN” – Lauku ekonomikas attīstībai Rēzeknes novadā. Retrieved June 11, 2017, from http://rezeknesnovads.lv/uznemejdarbiba/nodibinajums/

Praude, V. (2011) Mārketings teorija un prakse, 1.grāmata SIA “Burtene”, (22.lpp.) 528 lpp.

Rēzeknes novada pašvaldība. Retrieved June 11, 2017 http://rezeknesnovads.lv/uznemejdarbiba/nodibinajums/learn-jaunumi/

Zvirbule, J. (2013) Ceļvedis vietējo produktu virzībai tirgū. Kā mājražotājiem pareizi izmantot mārketinga aktivitātes, lai palielinātu savas produkcijas konkurētspēju tirgū. Retrieved June 1, 2017, from https://www.partneribalielupe.lv/images/2013/MARKETING_JZ_LAT.pdf

Downloads

Published

2017-11-30