CULTURAL-HISTORICAL OBJECTS OF RIEBIŅI MUNICIPALITY IN THE 19th CENTURY – RIEBIŅI MANOR, PASTARI WINDMILLS AND BUFALIŠKI (GEĻENOVA)

Authors

  • Inese Brīvere Mg.paed., Mg.hist., lecturer, researcher, Rezekne Academy of Technologies, Rezekne (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/lner2018vol1.10.3053

Keywords:

Bufališki (Gelenova) park, Eugenia Kierbedz, Mihail Reut, Pastari windmills, Riebini Manor, Stanislaw Kierbedz

Abstract

The present research is based on the method of source analysis, and its objective is to study a cultural and historical heritage of the manor of the end of the 19th century. In the documents of the Latvian State Historical Archives (the Russian Imperial Census of 1897) contain information about the manor and the buildings that had ben purchased by S. Kierbedz and M. Reut. The research does not confirm the widespread assertion that Eugenia Kerbedz has substantially renovated Riebiņi castle at the end of the 19th century for the work and recreation of the artists. The cultural-historical objects mentioned in the paper are not properly maintained today, and their potential regarding the tourism industry is not deployed. The potential of use depends on the type of use and location, as well as their technical condition. The census records are useful for family research.

Downloads

Download data is not yet available.

References

AFTANAZY, R. (1992). Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Cz. 1, [Wielkie Księstwo Litewskie, Inflanty, Kurlandia]. T. 3, Województwo trockie, Księstwo Żmudzkie, Inlanty Polskie, Księstwo Kurlandzkie. 343.

BRĪVERE, I. (2017). Lūznavas muiža un tās ļaudis 19.–20. gs.mijā. Starptautiskā studentu un docētāju zinātniski-praktiskā konference INDIVĪDS. SABIEDRĪBA. VALSTS. 266.-277.lpp.

Geļenovas muiža PDC Rušonas pagasts Preiļu rajons Lietas Nr.: 08-04-III-37-3033

Eugenija Kerbedienė public profile. Retrieved 11 January 2018, from https://www.geni.com/people/Eugenija-Kerbedien%C4%97/600000003972078 4458

Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantoris A/p – Pastoru vējdzirnavas. Pirmsprojekta izpēte. 4.sējums. Skiču projekts. R., 1985., 2.lpp.

Latviešu konversācijas vārdnīca (1936) XIV sējums 28051-28097slejas. Rīga

LNA LVVA, 2706.f., 2.a., 199.l. Galēnu (Vidsmuižas) pagasts 5.daļa, p.50.- 1103)

LNA LVVA, 2706.f., 2.a., 199.l. Līvānu pagasts 4.daļa, 120.lp.

LNA LVVA, 2706.f., 2.a., 199.l. Līvānu pagasts 3.daļa, 456.lp.

LNA LVVA, 2706.f., 1.a., 97.l. Kapiņu pagasts 7.daļa, 4.-16.lp.

LNA LVVA, 3930.f., 1.a, 4.l. Посемейные списки дворян Двинского уезда, 1844, 70 lp.

LNA LVVA 7067.f., 1.a, 4.l. П Дело о распродаже имений, принадлежащих участникам восстания и высылке владельцев за пределы губернии 1866-1867, 3 lp.

LNA LVVA 710.f., 1.a., 559.l. По прошению Альфонса Оскерко о снятии запрещения с имения двор. Михаила Михайлова Реута, пропечатаного в сборнике запрещений в Двинском у. за 1893г. 3.lp.

LNA LVVA 710.f., 1.a.,1121.l. Дело по жалобе помещ. Мих. Михайловича Реутта на постановление старшего нотариуса сего суда 5.lp.

LNA LVVA 710.f., 1.a.,1121.l. Дело по жалобе помещ. Мих. Михайловича Реутта на постановление старшего нотариуса сего суда 4.lp.

Novads. Retrieved 11 January 2018, from http://www.riebini.lv/lv/sidemenu/ novads

Pastaru vējdzirnavas. Retrieved 11 January 2018, from http://visitlatgale.com/lv/ objects/view?id=250

STEPIŅA, I. (2011). Aglonas vēstures lappuses: Kungu mājas// Ezerzeme, 02.08.2011.

Str. Camposanto Vecchio, 49, 60019. Retrieved 11 January 2018, from https://www.google.it/search?q=Senigallia+(AN)+Via+Camposanto+Vecchio+49

Vārkavas novada kultūrvēsturiskais mantojums. Retrieved 11 January 2018, from http://www.varkava.lv/lv/augseja-izvelne/novads/kulturvesturiskie-objekti

Mihails Reuts. “Sludinājumi.” Valdības Vēstnesis. 1922. 7. jūnijs. Retrieved 11 January 2018, from http://latgalesdati.du.lv/persona/9738

ВОРОНИН, M., ВОРОНИНА, M. (1982) Станислав Валерианович Кербедз. Ленинградское отделение «Наука»

Downloads

Published

2018-09-18