(1)
Gavrina, E.; Kashintseva, I.; Pozdnyakov, V.; Simakova, T.; Kalashnikova, M. DEVELOPING PROFESSIONAL ATTITUDES OF PENAL STAFF. SIE 2018, 7, 48-59. https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3307.