(1)
Mihailovs, I. J. The Development of Higher Education Establishment Autonomy in Latvia. SIE 2015, 2, 409-417. https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.517.