1.
Gavrina E, Kashintseva I, Pozdnyakov V, Simakova T, Kalashnikova M. DEVELOPING PROFESSIONAL ATTITUDES OF PENAL STAFF. SIE. 2018;7:48-59. doi:10.17770/sie2018vol1.3307