1.
Khazova S, Adeeva T, Maiorova M, Tikhonova I, Shipova N. THE IMAGE OF THE PARENT FAMILY OF ADULTS WITH MENTAL DISABILITIES. SIE. 2019;3:71-82. doi:10.17770/sie2019vol3.3878