ENVIRONMENTAL EDUCATION DURING TECHNICAL ACTIVITIES ON THE THIRD STAGE OF SCHOOL EDUCATION IN POLAND

Krzysztof Pytel, Małgorzata Piaskowska, Małgorzata Rowińska

Abstract


Technical education, is mainly focused on exploring the world of technology, arising the technical conscious and discovering the world that surrounds us. But also is in touch with the development of knowledge and awareness of environmental education, and arising the environmental responsibility which is part of the world. This study describes the ecological issues in technical education and the need of creating them. These are the objectives of environmental education and all educational activities and educational content covering environmental protection. Specifying what content should be put there to create students the opportunity to explore additional knowledge about the world.


Keywords


ecological issues; technical teaching; ecological lifestyle

Full Text:

PDF

References


Cichy, D. (1995). Skuteczność kształcenia dla ekorozwoju. Biologia w Szkole, nr 5, s.18-25.

Depesova, J., Vargova, M., Noga, H., (2008). Edukacja techniczno informatyczna w opinii nauczycieli, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, 149-157

Gumula, S., Hudy, W., Piaskowska-Silarska M., (2015). The effect of greenhouse gases and natural factors on the changes in Earth temperature. Przemysł Chemiczny, Volume: 94.

Hudy, W., Jaracz, K., (2011). Identification of mathematical model induction motor's parameters with using evolutionary algorithm and multiple criteria of quality. Przegląd Elektrotechniczny, Volume: 87 Issue: 5, 279-281 .

Kowalska, A., Kowalski, P., Sobczyk, W., Sobczyk, E. J., Noga, H., (2015). Logistyka transportu strategicznych surowców do przedsiębiorstwa – studium przypadku — Transport logistics of strategic raw materials to the company – a case study. Logistyka-nauka. nr 4 dod.: CD nr 3. 9238–9244.

Kozik, T. ( 2006). Virtualna kolaborkia a e-learning. Virtualna kolaboracja, Pedagogicka fakulta, UKF v Nitre, Nitra.

Kożuchowski, L. ( 2007). Świadomość ekologiczna wyzwaniem dla edukacji [w:] Malinowski

A.(red.), Środowisko, młodzież, zdrowie, Wyd. Akapit.

Noga, H. (2009). Socjomeric methods in thechnological and information technology education. Trnds in Education. Information technologies and technical education, Vols.1, 165-169.

Noga, H., Piaskowska-Silarska, M., Depešová, J., Pyte, K., Migo, P, (2015). The Use of Filtration Theory for Performance Optimization of Volume. Wykorzystanie teorii filtracji do optymalizacji pracy filtru objętościowego. Applied Mechanics and Materials. nr 3, 616-621.

Piaskowska-Silarska, M., Depešová, J., Noga, H., Pytel, K., Migo, P. (2015). The Use of Filtration Theory for Performance Optimization of Volume. Wykorzystanie teorii filtracji do optymalizacji pracy filtru objętościowego. Applied Mechanics and Materials. nr 3, 616-621.

Prauzner, T., Ptak, P. (2014). Analiza parametrów pracy wybranych czujników pola magnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 12/2014, s.273-276.

Ptak, P., Prauzner, T. (2013). Badania czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, s. 274-276.

Sobczyk, W., Sternik, K., Sobczyk, E.J., Noga, H., (2015). Ocena plonowania wierzby nowożytnej osadami ściekowymi. Annual Set The Environment Protection. Volume 17. 1113-1123.

Śliwa, W. (1990). Ochrona środowiska w wychowaniu współczesnego człowieka, Wyd. WSP, Częstochowa 1990, s.16-32.

Tureková, I., Depešová, J., Baglová, T. ( 2014). Machinery risk analysis application in the system of employee training. 4th International Conference on Advanced Design and Manufacturing Engineering, ADME 2014; Hangzhou; China; 26 July 2014 through 27 July 2014, Volume 635-637, 2014, 439-442.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1369

Refbacks

  • There are currently no refbacks.