Innovations in Latvian Sport Strategic Planning

Uldis Grāvītis, Biruta Luika, Signe Luika

Abstract


Taking into account the importance of sport in the formation of physically and mentally healthy nation, and in the strengthening of national identity, the government of Latvia in 2004 has ratified Basic Statement for Sport Policy, including main directions of sport policy, its aims and sub goals, priorities, results to be reached and the directions of activity. To implement this Basic Statement, was worked out National Program for Sport development from 2006 to 2012.Soon this planning period will be completed and it is necessary to find out what to improve in next document of sport strategic planning.

Keywords


sport; strategigal planning; sport development

Full Text:

PDF

References


Eady J. (1993) Practical Sport Development. Longman Group UK Limited, 78.

Ievads pētniecībā: stratēģijas, dizaini, metodes. Sastādīja Mārtinsone K.(2011), SIA „Izdevniecība RaKa”, Rīga, 284.

Kā definējams jēdziens, kas ietverts terminā nozare? Kāds ir šī jēdziena apjoms un kāda tā darbības sfēra? Kādas ir jēdziena nozare būtiskākās pazīmes? Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas izdevums „Terminoloģijas jaunumi” 15.11.2003. http://termini.lza.lv/article.php?id=97, skatīts 27.07.2011.

Nacionālā sporta attīstības programma 2006.-2012.g. MK 31.10.2006. rīkojums Nr.538, „Latvijas vēstneša” tiesību aktu vortāls: http://www.likumi.lv/doc.php?id=213251, skatīts 20.02.2012.

Sporta likums, 13.11.2001. „Latvijas Vēstneša” vortāls: http://www.likumi.lv/doc.php?id=68294, skatīts 20.02.2012.

Latvijas sporta politikas pamatnostādnes 2004. – 2012.g. MK 15.09.2004. rīkojums Nr.632, „Latvijas Vēstneša” vortāls: http://www.likumi.lv/doc.php?id=93733&from=off, skatīts 20.02.2012.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.140

Refbacks

  • There are currently no refbacks.