MANIFESTATION OF STRESS AND COPING CONCERNING PROFESSIONAL EXPERIENCE

Daiva Alifanoviene, Odeta Sapelyte, Rita Orska

Abstract


The paper focuses on the stress and coping exercised by pedagogues at mainstream schools in Lithuania. The main goal of the paper was to reveal significant contrast in manifestation of coping among different actors of educational process with regard to the diversity of their professional experience and spheres of activities. Quantitative empirical data were analysed by using descriptive and nonparametric statistical analysis (Mann-Whitney, Kruskall-Wallis tests). The empirical data (N=478) has shown that specialists of educational support tend to apply avoidance-oriented strategies with retreat more often than subject teachers. In addition, stress coping techniques applied by pedagogues are discussed with regard to their professional qualification.


Keywords


Stress; coping; pedagogues; specialists of educational support; professional experience and qualification

Full Text:

PDF

References


Alifanovienė, D., & Vaitkevičienė, A. (2012). Socialinių darbuotojų ir socialinių pedagogų išgyvenamo nerimo ypatumų analizė: specialistų nuomonės aspektas. Tiltai, 4, 135–149.

Bandzienė, A. (2009). Kompleksinis streso darbe valdymas. Daktaro disertacija. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas.

Bubelienė, D. (2010). Mokytojų profesinis stresas ir jo redukavimo prielaidos švietimo vadybos bei edukacinėmis priemonėmis. Daktaro disertacija. Šiaulių universitetas

Bubelienė, D., & Merkys, G. (2012). Pedagogų streso socialinis konstravimas ir jo atspindžiai profesinėje spaudoje. Acta Paedagogica Vilnensia, 29, 100–110

Bulotaitė, L., & Lepeškienė, V. (2006). Mokytojų stresas ir jo įveikimo strategijos. Pedagogika, 84, 48–51.

Bulotaitė, L., Pociūtė, B., & Bliumas, R. (2008). Universiteto dėstytojų darbo ir streso ypatumai. Acta Paedagogica Vilnensia, 21, 208–219.

Bulotaitė, L., & Lepeškienė, V. (2006). Mokytojų stresas ir jo įveikimo strategijos. Pedagogika, 84, 48–51.

Colman, A.M. (2015). A Dictionary of Psychology (4 ed.). Oxford University Press. Retrieved from: http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199657681.001.0001/acref-9780199657681-e-8038?rskey=UXgrMF&result=8517

Compas, B. E., Orosan, P. G., & Grant, K. E. (1993). Adolescent stress and coping: implications for psychopathology during adolescence. Journal of Adolescence, 16, 331–349.

Čekanavicius, V., & Murauskas, G. (2001). Statistika ir jos taikymas. TEV Vilnius.

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2010). Work-related stress. Retrieved from: http://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_files/docs/ewco/tn1004059s/tn1004059s.pdf

Goštautas, A. (1999). Psichologiniai streso aspektai. Sveikata, 6, 55-58.

Grakauskas, Ž. (2004). Stresas ir elgesio savireguliacija: teorinės sąveikos problemos. Psichologija: mokslo darbai, 29, 74-87.

Grakauskas, Ž., & Valickas, G. (2006). Streso įveikos klausimynas: keturių faktorių modelio taikymas. Psichologija, 33, 64–75

Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. 2-asis leidimas. Šiualiai.

Keturakis, V. (1998). Nuo psichologinio streso iki emocijų: besikeičiančių požiūrių istorija. Psichologija, 18, 124–141.

Kepalaitė, A. (2013a). Socialinių pedagogų streso ir jo įveikos strategijų sąsajos. Ugdymo psichologija, 24, 27-34.

Kepalaitė, A. (2013b). Socialinės pedagogikos pirmo kurso studentų streso įveikos ypatumai. Specialusis ugdymas, 2 (29), 94–100

Klizas, Š., & Šulnienė, R. (2012). Stresas pedagogų darbe priklausomai nuo ugdymo įstaigos. Sveikatos mokslai, 22,(5), 5–8.

Kriukova, T.L. (2010). Методы изучения совладающего поведения: три копинг-шкалы [Methods of coping research: three coping scales]. Kostroma.

Lazarus, R.S. (2006). Stress and Emotion: A New Synthesis. New York: Springer Publishing Company.

Pikūnas, J., & Palujanskienė, A. (2005). Stresas. Atpažinimas ir įveikimas. Kaunas: Pasaulio lietuvių centras

Report of European Trade Union Committee for Education. (2011). ETUCE.

Valickas, G., Grakauskas, Ž., & Želvienė, P. (2010). Patobulinto keturių faktorių streso įveikos klausimyno psichometriniai rodikliai. Psichologija, 41, 96–110.

DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol3.1454

Refbacks

  • There are currently no refbacks.