PREVENTION OF PSYCHOACTIVE SUBSTANCE USE AMONG YOUNG PEOPLE AS A SOCIALLY PEDAGOGICAL PROBLEM

Andrejs Vilks

Abstract


In the century of modern technologies the human behaviour models are changing, new types of addiction are developing, including addiction to processes (cyber, games addiction), as well as addiction to new substances. Among young people there is observed an increased spreading of new psychotropic substances, manufacturing of which is very simple, but their realization determines possibilities for a markedly great profit. In the cultural environment of young people the new traditions are formed, specific elements of subculture, positive attitude towards being able to use and apply something new. A new value system is developing with a sense of unlimited freedom and extensive rights. Along with the chances to buy and use new psychoactive substances, the changes occur also in the young people’s psyche, affecting their emotional and physical condition. A new, socially-pedagogical approach is needed in restriction of the use of these new psychoactive substance.

Keywords


drugs; new psychoactive substances; prevention; socially peadgogical approach

Full Text:

PDF

References


Bērnu tiesību aizsardzības likums. Latvijas Vēstnesis Nr.199/200, 08.07.1998.

Eiropas Komisija stiprinās noteikumus, lai cīnītos pret bīstamām jaunām sintētiskajām narkotikām. Pieejams: http://www.es.gov.lv/news/eiropas-komisija-stiprinas-noteikumus-lai-cinitos-pret-bistamam-jaunam-sintetiskajam-narkotikam

Konovālovs J., Ivančiks, J., Miķelsons, U. Narkotiku noziedzības izmeklēšana. Rīga, LPA, 1995

Legālās nāves pieprasījums un piedāvājums (II). Pieejams: http://www.lvportals.lv/print.php?id=262085 .

Legālās un nelegālās apreibinošās vielas. Pieejams: http://www.drugs.ie/lv/informcija_par_narkotikam/narkotiku_veidi/.

Likuma grozījumi un “legālo” narkotiku aprite. Pieejams: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/259982-likuma-grozijumi-un-legalo-narkotiku-aprite/.

Likums “Par narkotisko un psihotropo vielu un zāļu likumīgās aprites kārtību”. Latvijas Vēstnesis Nr.89, 23.05.1996

Narkotisko un psihotropo vielu un to atkarības izplatības ierobežošanas un kontroles pamatnostādnes 2011. – 2017. gadam (informatīvā daļa). Pieejams: http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_138748_EN_Latvia%20Programme%202011-2017%20Latvian.pdf

Pārskats par Valsts policijas darbu 2015. gadā. Rīga, Valsts policija, 2016.

Sargi sevi – narkotiskās un psihotropās vielas. Pieejams: http://www.sargi-sevi.lv/?id=150.

Sintētiskie kanabionīdi. Pieejams: http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/sintetiskie_kanabinoidi.pdf.

Situācija narkotiku un narkomānijas problēmas jomā Latvijā līdz 2014.gadam. Pieejams: http://www.spkc.gov.lv/atkaribu-slimibu-petijumi-un-zinojumi/.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2016vol3.1459

Refbacks

  • There are currently no refbacks.