THE CONTEXT OF OCCURRENCE OF ETHICAL DILEMMAS IN THE PROVISION OF SOCIAL HOME SERVICES: EXPERIENCE OF SOCIAL WORKERS

Valdonė Indrašienė, Agata Katkonienė, Justinas Sadauskas

Abstract


The article aims to reveal the context of occurrence of ethical dilemmas providing social in-home services. The paper analyses situations experienced by social workers that determine the occurrence of ethical dilemmas in the provision of in-home services.

The study involved 6 social workers providing in-home services with the work experience in service provision from 10 to 14 years. The research data collection method is the semi-structured interview. The data obtained in the interviews were analysed using the descriptive analysis method.

Analysing the situation of social in-home services recipients it was observed that social in-home services are provided to the elderly, who, because of illnesses or age, are not able to look after themselves at home, who do not get help from relatives or such help is insufficient. It is stated that not all potential clients accept or get social in-home services.

The article distinguishes the following factors influencing the occurrence of ethical dilemmas: conflicts of values, the wish of clients or of their relatives to deny the significance and meaningfulness of the services provided, ill-founded requirements of clients and their relatives, derogation of the professional status of the social worker, the conflict between personal and organizational values and the capability of the social security system.

Keywords


ethical dilemmas; social services; social work; the elderly

Full Text:

PDF

References


Bagdonas, G., Damulevičienė, V., Lesauskaitė, V., Macijauskienė ,J., Venskutonis, D., ir Visokinskas A. (2008). Pagyvenusių žmonių slauga. Kaunas: Vitea Litera.

Banks, S. (2006). Ethics and Values in Social Work. BASW Practical Social Work Series. NY: Palgrave Macmillan.

Bitinas, B. (2010). Gyvenimas ugdymo verpetuose. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Bužgová, R., & Ivanová, K. (2009). Elder abuse and mistreatment in residential settings. Nursing Ethics, 16 (1), 110-126.

Chi-Shiou, L. (2013). Revealing the “Essence” of Things: Using Phenomenology in LIS Research. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries (QQML), 4, 469 – 478.

Corvol, A., Moutel, G., ir Somme, D. (2015). What ethics for case managers? Literature review and discussion. Nurs Ethics. Doi:10.1177/0969733015583182

Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Los Angeles: SAGE Publications.

Daly, M. (2005). Changing family life in Europe: Significance for state and society. European Societies: academic journal. 7(3), 379–98.

Dauwerse, L., van der Dam, S., & Abma, T. (2012). Morality in the mundane: Specific needs for ethics support in elderly care. Nursing Ethics, 19(1), 91-103. doi:10.1177/0969733011412102

Flick, U. (2009). An introduction to Qualitative Research. Fourth edition. SAGE Publications Ltd.

Gedvilaitė - Kordušienė, M. (2013). Gyventojų senėjimas ir jo iššūkiai: suaugusių vaikų pareigos pagyvenusiems tėvams Lietuvoje. Lithuanian Journal of Statistics: Lietuvos statistikos darbai. 52(1), 22–33.

Golafshani, N. (2003). Understanding Reliability and Validity in Qualitative Research. The Qualitative Report. 8(4), 597–606.

Gvaldaitė, L. ir Švedaitė, B. (2005). Socialinio darbo metodai. Vilnius: Socialinių darbuotojų rengimo centras.

Hitaitė, L., Spirgienė, L. (2007). Pagyvenusių žmonių slaugos bei socialinių paslaugų poreikis Kauno rajono bendruomenėje. Medicina, Kaunas. 2007; 43(11), 903-908.

Hunt, K. (2014). Safeguard in vulnerable adults. Practice Nurse, 44(12), 28-33.

Indrašienė, V., & Katkonienė, A. (2011). Pagalbos namuose paslaugų teikimo vertinimas. Socialinis darbas: mokslo darbai, 10(2), 267-277.

Juozulynas, A., Jurgelėnas, A., Filipavičiūtė, R., Butkienė, B., Alekna, V., ir Savičiūtė, R. (2010). Gyvenimo kokybės prognozavimo galimybė senstančioje visuomenėje. Gerontologija: mokslo darbai. 11(3), 141–147.

Kreivinienė, B., ir Vaičiulienė, J. (2011). Socialinio darbo studentų nuostatos kaip neįgaliųjų socialinio vaidmens visuomenėje įtvirtinimo prielaidos. Tiltai: mokslo darbai. 1 (54), 71–85.

Lesauskaitė, V., Macijauskienė, J., Širvinskienė E. (2009). Geriatrinių pacientų, gyvenančių namuose, poreikiai ir jų užtikrinimas techninėmis priemonėmis. Gerontologija: mokslo darbai. 10(3), 176–182.

Lymbery, M. (2006). United We Stand Partnership Working in Health and Social Care and the Role of Social Work in Services for Older People. British Journal of Social Work, 36, 1119–1134.

Lloyd, L. A. (2006). Caring Profession? The Ethics of Care and Social Work with Older People. British Journal of Social Work 36 (7), 1171-1185 doi:10.1093/bjsw/bch400.

Lukamskienė, V., Budėjienė, A. (2013), Socialinės paslaugos vyresnio amžiaus asmenims: savipagalbos ir socialinės globos aspektai. Gerontologija: mokslo darbai. 14(4), 228–234.

Naujanienė, R. (2008). Kliento problemų ypatumai gerontologinio socialinio darbo tyrimuose. Socialinis darbas: mokslo darbai. 7(1), 36-40.

Norlyk, A., ir Harder, I. (2010). What Makes a Phenomenological Study Phenomenological? An Analysis of Peer-Reviewed Empirical Nursing Studies. Qualitative Health Research, 20(3), 420 –431.

Parrott, L. (2014). Values & ethics in social work practice. London: Sage Publications.

Pereira, H. (2012). Rigour in phenomenological research: reflections of a novice nurse researcher. Nurse Researcher. 19(3), 16–19

Snowden, L. R., Yamada, A. M. (2005). Cultural differences in access to care. Annual Review of Clinical Psychology. 1(1): 143–166.

Švedaitė-Sakalauskė, B., Gevorgianienė, V. (2011). Socialinių darbuotojų moralinės dilemos dirbant su sunkiai pasiekiamais klientais: tarptautinis kokybinis tyrimas. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai: mokslo darbai. 8(2), 39 – 56

Tamutienė, I., ir R. Naujanienė, R. (2013). Senyvo amžiaus asmenų socialinių paslaugų prieinamumo namuose patirtys. Tiltai: mokslo darbai. 4(65), 63-74.

Tanner, D., ir Harris, J. (2008). Working with Older People London, New York: Routledge.

Teeri, S., Leino-Kilpi, H., ir Välimäki, M. (2006). Long-Term Nursing Care of Elderly People: Identifying ethically problematic experiences among patients, relatives and nurses in Finland Nurs Ethics (March 2006). 13, 116-129, doi:10.1191/0969733006ne830oa

Trotter, C., Ward, T. (2013). Involuntary Clients, Pro-social Modelling and Ethics. Ethics & Social Welfare, 7(1), 74-90. doi:10.1080/17496535.2012.666753

Vaicekauskienė, V., Savickienė, E. (2013). Pagyvenusių žmonių požiūris į gaunamas socialines paslaugas: Karoliniškių seniūnijos atvejis. Socialinio darbo tyrimai ir aktualijos. 2, 217–230.

Valstybinė audito ataskaita (2015). Ar teikiamos socialinės paslaugos tenkina didėjančius senyvo amžiaus asmenų poreikius. Nr. VA-P-10-9-10

Varžinskienė, L. (2008). Socialinio darbo profesijos statuso ypatumai socialinių darbuotojų ir jų partnerių požiūriu. Socialinis darbas: mokslo darbai, 7(1), 100-107.

Večkienė, N., Budėjienė, A., Ražanauskaitė, V., Ramanauskienė, K., Valiulis, A. (2013). Socialinis darbas senėjančioje visuomenėje teoriniai ir praktiniai tarpdisciplininio bendradarbiavimo aspektai. Gerontologija : mokslo darbai. 14(3), 171-183.

Wilkins, D. (2012). Ethical Dilemmas in Social Work Practice with Disabled People: Young Adults with Autism. Ethics and Social Welfare, 6(1), 97-105, DOI: 10.1080/17496535.2012.651892

Zaturskis, G., ir Kiaunytė, A. (2014). Žmogaus su psichine negalia neveiksnumo konstravimas: socialinio darbuotojo dilemos. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai: mokslo darbai. 13(1), 91-111.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2017vol2.2401

Refbacks

  • There are currently no refbacks.