COGNITIVE MECHANISMS IN THE DIDACTICS OF TECHNICAL VOCATIONAL SUBJECTS IN THE LIGHT OF RESEARCH ON BIOELECTRICAL BRAIN ACTIVITY

Tomasz Prauzner

Abstract


The main objective of the paper is to present arguments about the multidimensional character of effectiveness of school education and to discuss a number of factors that influence the outcome of education directly or indirectly. Assessing the effectiveness of school education sheds light on its current problems and indicates directions for future research on innovative approaches to solving such problems. Preliminary assumptions for research based on EEG results concerning cognitive performance during student learning in technical fields will also be presented.


Keywords


teaching; effectiveness of education; modern teaching aids; cognitive process; EEG

Full Text:

PDF

References


Anderson, J. R. (1991). Is human cognition adaptive? Behavioral and Brain Sciences 14.

Anderson, J. R. (2007). How can the human mind occur in the physical universe? New York: Oxford University Press

Barski, T. (1998). Technologia kształcenia nauczycieli techniki. Uniwersytet Opolski: Śląskie Przedsiębiorstwo „OPCJA-IPO” Publisher.

Dewey, J. (1967). Wybór pism pedagogicznych. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

Duch, W. (2007). Umysł, świadomości i działania twórcze. Katedra Informatyki Stosowanej, UMK, Toruń, www.kognitywistyka.net

Gajda, J., Juszczyk, S., Siemieniecki, B., Wenta, K. (2002). Edukacja medialna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek

Gerrig, R., Zimbardo, P.,G. (2008). Psychologia i Życie. Warszawa: WN PWN.

Kozielecki, J. (1980). Koncepcje psychologiczne dziecka. Warszawa: PIW.

Kozielska, M. (2012). Rola technologii informacyjnych w akademickim kształceniu technicznym. Kraków: XXII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „CZŁOWIEK - MEDIA - EDUKACJA”.

Ledzińska, M. (1998). Zależność przebiegu i efektów uczenia się od wcześniejszej aktywności podmiotu i od poprzedzających czynników sytuacyjnych. Psychologia uczenia się. Z. Włodarski (red.), Warszawa: WN PWN.

Madej, M. (2006). Czy każdy może być twórcą?, Forum nauczycieli – kwartalnik, nr 1 (20).

Nęcka, E., Orzechowski, J., Szymura, B. (2006). Psychologia poznawcza. Warszawa: WN PWN.

Noga, H. (2009). Sociomeric methods in technological and information technology education. Trends in Education. Information technologies and technical education. Vol.1., Olomouc.

Prauzner, T. (2013). Information Technology in Contemporary Education – Individuals’ Researche. American Journal of Educational Research, 2013, Vol. 1, No. 10.

Prauzner, T. (2015). Analysis of the results of the pedagogical research and EEG in the aspect of effective modern teaching aids in the technical education. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 22th-23th 2015, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia.

Prauzner, T. (2017). The effectiveness of school education - featured implications considerations. Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume III, May 26th-27th 2017, Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia.

Ptak, P. (2015). Application of DasyLab in Teaching Electrical Engineering. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume IV, May 22nd-23rd, 2015. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia.

Ptak, P. (2016). Application of software packages in research and didactics. Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, May 27th-28th, 2016. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Latvia.

Siemieniecki, B. (2007). Kognitywistyka a media, obszary cywilizacyjnych zagrożeń i możliwości. ww.ped.uni.torun

Sillamy, N. (1994). Słownik psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Książnica.

Strelau, J. (2006). Psychologia ogólna. Tom II, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwa Psychologiczne.

Stróżewski, W. (2007). Dielektyka twórczości. Kraków: Znak.

Strykowski, W. (1996). Media i edukacja. Edukacja Medialna nr 1

Szmidt, K. J. (2007). Pedagogika twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Wallas, G. (1926). The art of thought. New York: Harcourt, Brace.

Włodarski, Z. (1998). Psychologia uczenia się. Warszawa: WN PWN.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3104

Refbacks

  • There are currently no refbacks.