METHODOLOGICAL TRAINING SYSTEM OF FUTURE TEACHERS FOR SPECIALIZED TEACHING AND ITS STRUCTURE

Amangeldi Saipov, Yusubali Kamalov, Murat Kamalov, Ainagul Uzakhova, Balnur Kendzhaeva

Abstract


At present, the system of teacher training for future teachers being formed does not take into account the true nature of the methodological assistance that arises in the process of solving various practical tasks of the teacher. Our research is dedicated to form a methodological preparation system of future teachers for specialized teaching in curricular and extracurricular teaching processes. In the current paper we list the opportunities for learning, teaching and learning, as well as the presence of a leading contradiction between the unidentified functional features of the components that form the methodological system for the training of future teachers in curricula and outside the learning process. Thus, scientifically formulated methodological training allows future teachers to adapt to various changes in their professional assistance, skillfully apply teaching methods and use them by changing, using traditional and innovative approaches flexibly within their pedagogical "laboratory" framework to combine methodological knowledge and skills.

Purpose of the study: To develop a system of methodological training of future professional education teachers in the process of study and out-of-class learning and to describe their functional components.

Research Methods: studying of the mechanism of conditions in the field of globalization, preservation of the originality, cultural values, customs, traditions, expressing the importance of self-determination.

Practical value: According to the system of methodological training provided, the future teacher develops methodological knowledge, business and skill based on subject and metaphorically developed functional character.

 


Keywords


Methodological Training; Functional Assistances; Subjective Methodological Training; General Methodological Subjects

Full Text:

PDF

References


Abdullina, O.A. (1990). Obshchepedagogicheskaya podgotovka uchitelya v sisteme vysshego pedagogicheskogo obrazovaniya: Uch. posobiye. 2-ye izd., pererab. i dop. M.: Prosveshcheniye.

Baydaliev, K. A., Saipov, A., Kamalov, & Yu.N. (2016). Vocational training techniques. Laboratory practice. Manual. Vol. II. Shymkent: Auezov South Kazakhstan State University.

Bespal'ko, V. P. (1977). Osnovy teorii pedagogicheskikh sistem. Voronezh.

Bogatyrev, A. N. (1993). Teoriya i praktika obshchetekhnicheskoy podgotovki uchitelya v sisteme «Shkola-pedvuz»: Dis. . d-ra ped nauk. M.

Belenok, I. L. (1996). Teoreticheskiye osnovy metodicheskoy podgotovki uchitelya fiziki k professional'noy deyatel'nosti kak k tvorcheskoy v usloviyakh pedvuza: Dis. d-ra. ped. nauk. Chelyabinsk.

Chernilevskiy, D. V., & Filatov O. K. (1996). Tekhnologiya obucheniya v vysshey shkole: Uchebnoye izdaniye /Pod red. D.V. Chernilevskogo. M.: «Ekspeditor».

Derkachev A. A. (1987). Opyt postroyeniya sistemy metodicheskoy podgotovki uchiteley trudovogo obucheniya. Reforma shkoly i sovershenstvovaniye podgotovki uchitelya truda: Sb. Nauch, 11-22.

Erganova, N. E. (2007). Metodika professionalnogo obuchenia uchebnoe posobie dlya studentov vysshego uchebnogo zavedenia / N.E. Erganova. – M.: Izdat. centr “Akademiya”.

Kamalov, Yu.N., & Kamalov, M.Yu (2013). Metodicheskiye osobennosti obucheniya tekhnologii truda na osnove mezhpredmetnykh svyazey: Vestnik Karagandinskogo universiteta. Seriya Pedagogika, №2 (70), 109-112s.

Kamalov, Y., Saipov, A., Joldasbekova, S., & Kamalov, M. (2016b) Modular training programme. Shymkent Auezov South Kazakhstan State University.

Kan-Kalik, V.A., & Nikandrov, I.D. (1990). Pedagogicheskoye tvorchestvo. M.:Pedagogika.

Kobozev N.P. (1987). Problemnoye obucheniye v kurse chastnoy metodiki. Reforma shkoly i sovershenstvovaniye podgotovki uchitelya truda: Sb. nauch. tr. 23-32.

Konakbaeva, U. Zh., Saipov, A., & Abasheva, P. (2013). Modern approaches to vocational training of the future teachers. Materials of IXth International Scientific Conference, Sofia, Belgrade. 17-25 February 2013. Vol. 12. 29-31.

Kudebayeva, Z.N. (1995). Sovershenstvovaniye metodicheskoy podgotovki studentov fizikov v pedvuzakh respubliki Kazakhstan: Dis. kand. ped. nauk. M.

Marasulov, А., Saipov, A., Poshayev, D.K., Kamalov, Yu.N., Uzakhova, A.S., Baibatshaeva, A.Y., Karsybayev, B.T., & Orazova, A. (2015). Modern Principles of Educational Process at the Secondary Vocational & Professional Training. MCSER Publishing, Rome-Italy. Mediterranean Journal of Social Sciences. Vol. 6, No. 1, February. Supplement 2, 72-77.

Mukhamedjanov, B.K., Abuseitov, B.Z. & Baimukhambetov, B.A. (2012). Questions of forming professional competences of future teacher-trainers. Vestnic Academy of Pedagogical Science of Kazakhstan, 4(48), 50-58.

Nykyforov, N.V. (2009). Forming of professional competences of future teacher-trainers on free-style wrestling. Specialty 13.00.01. Pedagogics. History of pedagogics and education. Synopsis of dissertation submitted on candidate of pedagogical sciences. Yakutsk.

Omarov, B.S., Mukhamedzhanov, B.K., Berkimbaev, K.M., Abusseitov, B.Z. and Seidakhmetov, E.E. (2013). Forming of professional competences of future teacher-trainers. 3rd World Conference on Innovation and Computer Science, Antalya, Turkey, 207p.

Omarov, B.S, Seidahmetov, E, Orazbaev, E, Kendzhaeva, B, Zhilisbaev, N, Khalilaev, A. (2016). National Sports in the Sphere of Physical Culture as a Means of Forming Professional Competence of Future Coach Instructors. Indian Journal of Science and Technology, 8, 1-8.

Poshayev, D., Saipov, A., Marasulov, A., Аrymbayeva, K., Zhiyentayeva, B., Orazova, A., Uzakhova, A., Alimbekova, S., Aitzhanova, R., Kendzhaeva, B. (2016). Forms and functions of pedagogical control and assessment of knowledge. Asian Academic Research Journal of Multidisciplinary Editorial Board, 27-33

Saipov, A. (2017). Theoretical-methodological bases of pedagogical integration in the system of art and labor training of future teacher. Monograph. Shymkent: “Alem”.

Saipov, A., Marasulov, A., Abuov, A., Poshayev, D., Orazova, A., Demeuov, A., Konakbaeva, U. (2016). Modular competence approach to carrying out of a higher professional education program 5В012000 – Professional Education. Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities, 3, 272-284.

Volodarskaya, A.A. (1989). Razvitiye metodicheskoy podgotovki uchitelya trudovogo obucheniya v pedagogicheskom vuza (1960- 1984 gg.). Dis. . kand. ped. Nauk. M.

Zemtsova, V.I. (1995). Teoreticheskiye osnovy metodicheskoy podgotovki uchitelya fiziki. Dis... d-ra ped.nauk. SPb.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3134

Refbacks

  • There are currently no refbacks.