CHILD AS A VICTIM OF DOMESTIC VIOLENCE

Elena Karpuszenko

Abstract


Domestic violence is undoubtedly a topical yet still embarrassing problem of contemporary families.  Violence leaves an imprint on human mental health, thus negatively affecting the development and functioning of a child. The aim of this paper is to present views to various aspects of a child being a victim of domestic violence, at least from the standpoint of being the witness of violence of one parent against the other or experiencing physical or sexual abuse. This paper presents investigations of the violence against children and the analysis of selected problems discussed in the literature.

Keywords


child; victim of violence; physical and psychical violence; witness

Full Text:

PDF

References


Czerw, M. (2016). Oblicza niepełnosprawności. W: Karpuszenko, E., Marzec, A. (red.) Człowiek wobec rzeczywistości społecznej XXI wieku (ss. 107-118). Częstochowa: Wyd. AJD.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy z 25 lutego 1964r. (1964). Dz. U. 1964, nr 9, poz. 59 z późn. zm.

Konwencja o Prawach Dziecka. (1991). Dz. U. 1991, nr 120, poz. 526 ze zm.

Makara-Studzińska, M. (2010). Dziecko jako ofiara przemocy domowej. Portret psychologiczny. Lublin: Wyd. WSEiI.

Marzec, A. (2008). Innowacje w pracy i opiece na terenie szkoły. W: Motow, I., Marzec, A. (red.) Innowacje w opiece i resocjalizacji dzieci i młodzieży (ss. 21-27). Częstochowa: Wyd. AJD.

Przemoc wobec dziecka w Polsce. Diagnoza i rekomendacje. (2013). Warszawa: Wyd. Fundacja Dzieci Niczyje.

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 29 lipca 2005 r. (2005). Dz. U. 2005, nr 180, poz. 1493 z późn. zm.

Włodarczyk, J. (2017). Przemoc wobec dzieci. Warszawa: Wyd. Fundacja „Dajemy dzieciom siłę”.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3170

Refbacks

  • There are currently no refbacks.