STRUCTURE AND CONTENT OF TEACHER COMPETENCIES

Airisa Šteinberga, Dace Kazāke

Abstract


Significant changes in the society of the XXI century determine the changes in the education system. Nowadays the challenge of promoting child development is important. Teaching subjects does not give a generalised idea about nature, society and people in general. Teachers need new competences to move to logic of human development in education. The article analyses teacher’s communicative, self-cognition and cognitive management, methodological and organisational function that are united and contribute to the balanced development of pupils, therefore, in accordance with these functions, it is necessary to acquire the corresponding competences. By analysing theoretical literature, the article reveals the structure and content of these competencies.


Keywords


Pedagogical functions; teacher competencies; human development

Full Text:

PDF

References


Aurin, K.(2007). Epochale Herausforderungen an die Lehrerbildunf in zwei Jahrzeiten, in “Horizonte: Neue Wegw in Lehrerbildung und Schule”, Hg. Flagmeyer D., Mortag I. Leipzig: Leipziger Universitatsverlag.

Būbers, M. (2010). Es un tu. Rīga: Zvaigzne ABC.

Delors, Ž., Al Mufti, I., Amagi, Isao., Karneiru, R., Čanga, F., Geremeks, B. (…) Nanžao, Ž. (2001). Mācīšanās ir zelts. Rīga: UNESCO LNK.

Koķe, T., & Muraškovska, I. (2017) Latvija ceļā uz zināšanu sabiedrību: izpratne un izaicinājumi. Zinātniski pētniecisko rakstu krājums “Izglītība zināšanu sabiedrības attīstībai Latvijā”, Nr.2 (13), (121.-141.

Langemeyer, I. (2015), Kompetenztheorie, in “Handbuch Subjektwissenschaft”, Hg. Allespach M., Held J. Frankfurt am Main: Bund –Verlag GmbH

Prets, D. (2000). Izglītības programmu pilnveide. Rīga: Zveigzne ABC.

Robinsons, K. (2013). Ne tikai ar prātu. Rīga: Zvaigzne ABC.

Špona, A. (2006). Audzināšanas process teorijā un praksē. Rīga: Raka.

Špona, A., & Čamane, I. (2009). Audzināšana/pašaudzināšana. Rīga: Raka.

Špona, A., & Igoņins, D.(2011). Skolēnu attieksme pret skolu un savas nākotnes perspektīvām kā pedagoģiska problēma. ‘’Mūsdienu skolēni Rīgā un Maskavā, 14.-34. Šteinberga, A. (2013). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Raka.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3173

Refbacks

  • There are currently no refbacks.