THE PROCESS OF STRENGTHENING THE POTENTIAL OF A POST-INDUSTRIAL SOCIETY INDIVIDUAL - ABOUT THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE CAREER COUNSELLING PROCESS

Daniel Mariusz Kukla, Marta Elżbieta Nowacka

Abstract


The study is an analysis of the literature on the subject in the area of society's expectations towards the process of career counselling. At present, it seems very important to make adequate educational and vocational choices in the era when knowledge and information becomes more and more important and quickly becomes outdated. It is important to prepare a unit in the counselling process to deal with a permanently and dynamically changing world.

The effect of the analyses is to indicate the challenges and needs of the professional counselling process towards the modern society in the current socio-economic realities.

 


Keywords


career counselling; professional career; post-industrial society

Full Text:

PDF

References


Bańka, A. (2003). Psychologiczne doradztwo karier, Poznań: Wyd. Prin-t.

Bauman, Z. (2000). Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa. Wyd. Sic!.

Cybal-Michalska, A. (2013). Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Kraków: Wyd. IMPULS.

Gerlach, R. (2008). Praca człowieka w XXIwieku. Konteksty – wyzwania – zagrożenia. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Kukla, D. (2008). Kompetencje komunikacyjne jako atrybut doradcy zawodowego. In: Kukla D., Komunikacja w doradztwie zawodowym. (pp.49-50). Radom: Wyd. Instytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy.

Kukla, D., & Zając M. (2011). Skuteczne zarządzanie własnym talentem szansą na odniesienie sukcesu zawodowego. In: Kukla D., Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka, (pp.307-310).Warszawa: Wyd. Difin.

Kukla, D. (2011). W kręgu personalizmu doradcy zawodowego. Częstochowa: Wyd. AJD.

Halawa, M. & Wróbel P. (2008). Bauman o popkulturze. Wypisy. Warszawa: Wyd. Akademickie i Profesjonalne.

Panasewicz, A. (2008). Wędrowcy – ponowocześni klienci Akademickiego Biura Karier. In: Siarkiewicz E., Wojtasik B., Być doradcą. (pp. 225). Wrocław: Wyd. Naukowe Dolnośląska Szkoła Wyższa.

Pukelis, K. (2014). Relation of career designing theories and career counseling strategies: for creative person’s career development. In: Górna J., Kukla D., Vocational counselling changes and challenges on the labour market (pp. 91-96). Częstochowa: Publishing House of Jan Dlugosz University in Częstochowa.

Szumigraj, M. (2003). Poradnictwo kariery, Warszawa: Wyd. Łośgraf.

Kławsiuć-Zduńczyk, A. (2010). Funkcje i zadania doradcy w świetle współczesnych przeobrażeń społecznych i edukacyjnych, In: Duda W., Wieczorek G., Kukla D., Tendencje i wyzwania poradnictwa zawodowego. (pp.75-76). Częstochowa: Publishing House of Jan Dlugosz University in Częstochowa.

Zając, M. (2015). Zarządzanie rozwojem zawodowym oraz własną karierą wobec wyzwań rynku pracy In: Duda W., Kukla D., Współczesne uwarunkowania rynku pracy. (pp.50-52). Częstochowa: Publishing House of Jan Dlugosz University in Częstochowa.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.