INFORMATION TECHNOLOGY AS A CATALYST OF INNOVATIVE CHANGES IN ENTERPRISES

Zofia Gródek-Szostak, Danuta Kajrunajtys, Luis Ochoa Siguencia

Abstract


The subject of this research study is the applications of Information Technology (IT) to support management. This is not the sole use of IT methods and means in enterprises, however, the issues related to the automation of technological processes and software for these purposes are not the subject of these considerations. The aim of this research study is to show the innovative role of IT as a factor that enables meeting the challenges posed by managers, such as improving work efficiency, accelerating (reducing time of) handling orders, entering into competition on previously inaccessible markets, and generating the value added, which goes far beyond the capabilities of a single business entity. The business model includes collaboration unhindered by the territorial distribution of individuals, or time zone differences. The measure of effectiveness is the achieved result, and the recipient of the value thus created is not interested in where and how this value is created. Dynamically changing market expectations and the needs of recipients force the reconfiguration of the manufacturing system, which is a feature of virtual workplaces.


Keywords


IT; innovations; management

Full Text:

PDF

References


Bogdanienko, J. (2004). Innowacje jako czynnik przewagi konkurencyjnej. [in:] J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski (Eds.), Innowacyjność przedsiębiorstw. Torun: Wydawnictwo UMK.

Chmielarz, W. (1996). Systemy informatyczne wspomagające zarządzania. Aspekt modelowy w budowie systemów. Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa

Chrostowski, A., & Jemielniak, D. (2011). Skuteczne doradztwo strategiczne. Metoda Action Research w praktyce. Warsaw: Poltext.

Denzin, N.K. (1988). Triangulation. [in:] Keeves J.P. (Eds.), Educational research, methodology and measurement: an international handbook. Oxford: Pergamon Press.

Drucker, P. (1992). Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady. Warsaw: PWE.

Flick, U. (2011). Jakość w badaniach jakościowych. Warsaw: PWN.

Górka, M. (2015). Wybrane poglądy na temat innowacji jako czynnika konkurencyjności podmiotów gospodarczych. [in:] P. Lenik (Ed.), Efektywność zarządzania zasobami organizacyjnymi, Prace naukowo-dydaktyczne, Krosno: PWSZ w Krośnie.

Grzybowska, B. (2012). Innowacyjność przemysłu spożywczego – ujęcie regionalne. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.

Kajrunajtys, D. (2001). Metodologia tworzenia komputerowych systemów wspomagania decyzji. Krakow (a PhD dissertation)

Kajrunajtys, D. (2016). Obieg informacji na potrzeby konkurowania organizacji w turbulentnym otoczeniu. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, no. 12, Kraków.

Kajrunajtys, D., Malik G., & Gródek-Szostak Z. (2017). Integracja systemów informatycznych – wnioski z badań pilotażowych, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki, no. 13, Krakow.

Kawalec, P. (2014). Metody mieszane w kontekście procesu badawczego w naukoznawstwie. Zagadnienia Naukoznawstwa, 50, 1(199).

Kisielnicki, J. (1986). Metody systemowe. Warsaw: PWE.

Matusiak, K.B. (2011). Od przedsiębiorczości technologicznej do opartej na wiedzy (kreatywnej) – innowacyjna przedsiębiorczość ery postindustrialnej. Zeszyty Naukowe US, no. 653, „Ekonomiczne problemy usług”, no. 69, Szczecin.

Nowa Encyklopedia Powszechna A-Z, (2003). Krakow: Wydawnictwo Zielona Sowa.

Okoń-Horodyńska, E. (2004). Nauka dla gospodarki, wystąpienie na II Konferencji Uniwersytetu Jagiellońskiego „Uniwersytet dla przemysłu”, Kraków, 29 marca 2004.

Panek, J. (2007). Innowacyjność polskiego przemysłu. W progu UE. Innowacje nr 7, Warszawa, pp. 7-12.

Peppard, J., & Rowland, P. (1997). Re-engineering. Warsaw: Gebethner & Ska.

The Oslo Manual, (2005). Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, OECD.

Soja, P. (2005). The Conditions of ERP Implementation Projects: Evidence from Practice. Proceedings of the 11th Americas Conference on Information Systems AMCIS 2005, Omaha, USA, pp. 2044-2052.

Stępniak-Kucharska, A. (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. Studia Prawno-ekonomiczne, vol. LXXXVI.

Strześniewski, St. H. (1985). Bezpośrednie systemy informacyjne. Warsaw: WNT.

Yourdon, E. (1975). Real-Time Systems Design Warsaw: WNT.

Weresa, M.A. (2002). Wpływ handlu zagranicznego i inwestycji bezpośrednich na innowacyjność polskiej gospodarki. Monografie i opracowania, Warsaw: SGH Warsaw School of Economics.

Zaskórski, P. (2015). Integracja zasobów i usług informacyjnych w organizacji biznesowej. Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki, Warsaw.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2019vol6.3678

Refbacks

  • There are currently no refbacks.