Application of Dasylab in Teaching Electrical Engineering

Paweł Ptak

Abstract


The teaching of subjects connected with electricity, such as electrotechnics or electronics is an important part of school and technical university curricula. Due to the recent development of computer technology, laboratory exercises can be performed through simulation. Such simulations can be performed in a virtual environment measurement.
The paper presents an example simulation process of a measuring system in the software environment DasyLab.


Keywords


DasyLab environment; electricity subjects; simulation; teaching

Full Text:

PDF

References


Beamish D. (2000). Coating thickness measurement. Metal Finishing, Vol 98, Issue 6, 2000.

Hull J. B., John V. B. (1988) Non-destructive testing. London, Macmillan Education.

Kurkowski, M., Ptak, P. (2001). Charakterystyka oprogramowania systemów pomiarowych. Częstochowa, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej.

Laughton M., Warne D. (2003). Electrical Engineer’s Reference Book. Newnes, An imprint of Elsevier.

Petrilli C. (2001). The basics of coating thickness measurement. Metal Finishing, Vol 99, Issue 8, August 2001.

Prauzner, T. (2012). Zakłócenia elektromagnetyczne w elektronicznych systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, NR 12b/2012, 205-208. ISSN 0033-2097

Prauzner, T. (2014). Effectiveness of magnetic detectors in alarm systems. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 12/2014, 269-272. ISSN 0033-2097

Prauzner, T., Ptak, P. (2014). Analiza parametrów pracy wybranych czujników pola magnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 12/2014, 273-276. ISSN 0033-2097

Ptak, P., Prauzner, T. (2010). Wykorzystanie pakietu DasyLab w nauczaniu podstaw elektroniki. Edukacja. Studia, Badania, Innowacje, NR 02/2010, 159-164.

Ptak, P., Prauzner, T. (2013). Badanie czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, NR 10/2013, 274-276. ISSN 0033-2097

Rak, J. R. (1999). Wirtualne przyrządy pomiarowe. Białystok, XXXI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’99.

Sellars I. (1995). The Dangers of Single-Point Calibration for Electronic Coating Thickness Gauges. Metal Finishing, Vol 93, Issue 7, July 1995.

Smetana, M., Strapacova, T. (2013). Detection capabilities evaluation of the advanced sensor types in Eddy Current Testing. Przegląd Elektrotechniczny, NR 3a/2013, 247-249. ISSN 0033-2097

Wilson J. (2005). Sensor Technology Handbook. Newnes, An imprint of Elsevier.

Winiecki, W. (2001). Graficzne zintegrowane środowiska programowe. Warszawa, PL: Wyd. Mikom.

Winiecki, W. (2003). Wirtualne przyrządy pomiarowe. Warszawa, PL: O.W. Pol. Warszawskiej.

Zloto, T., Ptak, P., Prauzner, T. (2012). Analysis of signals from inductive sensors by means of the DasyLab software. Annales UMCS Informatica XII, NR 1/2012, 31-37.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2015vol4.416

Refbacks

  • There are currently no refbacks.