THE PROBLEM OF INTEGRATION OF HIGHER MATHEMATICS WITH ECONOMIC CYCLE DISCIPLINES IN THE PROCESS OF TEACHING STUDENTS

Victor Khomyuk, Zlata Bondarenko, Svitlana Kyrylashchyk, Galyna Chernovolyk

Abstract


The purpose of the article is to show the necessity of developing the ability of conscious use of the fundamental discipline “Higher Mathematics” potential for a holistic solution of professional economic problems for students of economic specialities. This is only possible through interdisciplinary integration. It is shown that mathematics is a number of disciplines that are sometimes intersected, and sometimes significantly differ from each other in objects and research methods. As practice shows, quite often students’ knowledge in mathematics remains formal, and skills are unformed.
For creation an integrative model of basic mathematical and economic disciplines, the article carries out two structural and logical analyses of the academic disciplines’ content: internal and external. The internal means a structural-logical analysis of the topics content of higher mathematics for identifying their leading positions and the main interconnecting elements within a given discipline. The external means a structural-logical analysis of the topics content of other disciplines specialty curriculum in order to determine the degree of their content overlap with the content of mathematical topics and the identification of “supporting” interdisciplinary knowledge that must be used for scientific and comprehensive reveal of the leading positions of higher mathematics.


Keywords


mathematical education; economic specialities; integrative model; fundamental education; professional activity; curriculum; interdisciplinary knowledge

Full Text:

PDF

References


Bondarenko, Z.V. & Kyrylashchuk, S.A. (2015). Spivvidnoshennia mizh fundamentalnoiu i profesiinoiu spriamovanistiu navchannia vyshchoi matematyky maibutnikh inzheneriv. Naukovi zapysky. Vypusk 8. Chastyna 2. Seriia: Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity, 3-8.

Bondarenko, Z.V. & Kyrylashchuk S.A. (2017). Prykladna spriamovanist vykladannia vyshchoi matematyky studentam ekonomichnoho profiliu VNZ. Visnyk zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu imeni Ivana Franka. Pedahohichni nauky, 4(90), 22-26.

Detushev, Y.V. (2015). Fundamentalyzatsyia matematycheskoi podhotovky studentov эkonomycheskykh spetsyalnostei vuzov na osnove professyonalnoi napravlennosty obuchenyia. Avtoref. dys… kand. ped. nauk. FHBOU VPO Kurs.hos. un-t. Kursk.

Dumanska, T.V. (2014). Skladovi matematychnoi kompetentnosti bakalavriv ekonomiky Zbirnyk naukovykh prats molodykh vchenykh Kamianets-Podilskoho natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohiienka. Kamianets-Podilskyi: Kamianets-Podilskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Ohiienka, Vyp. 7, 135 — 136.

Dutka, H.Y. (1998). Formuvannia vmin studentiv rozviazuvaty prykladni zadachi pry navchanni matematyky v koledzhakh ekonomichnoho profiliu. Dys. ... kand. ped. nauk, Kyev.

Fomkina, O.H. (2008). Udoskonalennia metodyky navchannia matematyky v ekonomichnomu vuzi : shliakhy, formy i zasoby, perspektyvy. Monohrafiia. Poltava, RVV PUSK.

Honcharova, O.M. (2011). Mizhpredmetnyi pidkhid do navchannia studentiv ekonomichnykh spetsialnostei. Visnyk Cherkaskoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. Pedahohichni nauky. Cherkasy: Cherkaskyi universytet imeni Bohdana Khmelnytskoho, Chastyna II, Vypusk 199, 6-10.

Khomiuk, V.V. & Khomiuk, I.V. (2017). Kompetentnostno-oriientovani zavdannia yak vazhlyvyi chynnyk formuvannia kohnityvnoi skladovoi matematychnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv. Zbirnyk naukovykh prats «Aktualni pytannia pryrodnycho-matematychnoi osvity», 1(9), 107–114.

Klebanova, T.S., Kyzym, O.I., & Cherniak M.O. (2009). Matematychni metody i modeli rynkovoi ekonomiky. Navch. posibn., VD "INZhEK".

Krasiuk, Y.M. & Zadorozhnia, T.M. (2010). Vykorystannia zadach doslidnytskoho kharakteru v protsesi navchannia vyshchoi matematyky studentiv ekonomichnykh spetsialnostei. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii. 2(4), 158–170.

Krylova, T.V. (1999). Naukovi osnovy navchannia matematyky studentiv nematematychnykh spetsialnostei. Avtoref. dys. dokt. ped. nauk. Kyiv.

Kyrylashchuk, S.A. (2010). Pedahohichni umovy formuvannia inzhenernoho myslennia studentiv tekhnichnykh universytetiv u protsesi navchannia vyshchoi matematyky. Avtoref. dys… kand. ped. nauk. Vinnytsia.

Maliarets, L.M., Tyzhnenko, O.H., & Yehorshyn, O.O. (2011). Matematychni metody v suchasnykh ekonomichnykh doslidzhenniakh. Monohrafiia. Kharkiv, Vyd. KhNEU.

Prokopov, S.V. (2004). Эkonomyko-matematycheskoe modelyrovanye v proyzvodstvennom menedzhmente. K.: KNUTD.

Rumiantseva, K.I. (2008). Metodychni rekomendatsii do rozviazannia tvorchykh fakhovykh zavdan z dystsypliny «Matematyka dlia ekonomistiv» zasobamy modeliuvannia dlia studentiv haluzi znan 0305 «Ekonomika i pidpryiemnytstvo». Vinnytsia. VIE TNE.

Tkach, Y.M. (2011). Matematyka. Zadachi ekonomichnoho zmistu v matematytsi. Navchalno-metodychnyi posibnyk. Kharkiv : Ranok.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol1.4815

Refbacks

  • There are currently no refbacks.