PUPILS’ TRUST IN TEACHERS AS A KEY PREREQUISITE FOR CHILD SAFETY IN SCHOOL

Zhanna Petrochko, Valentyna Kyrychenko

Abstract


The article deals with the actual issue of safety of a child aged 11-15 years. Its purpose is to define and describe key prerequisite for a child's safety at school (5th-9th grade), based on an analysis of the essence of the safety and results of empirical studies. The novelty of the article is due to the necessity to immediately search for prerequisites, factors, tools and other factors to counteract and overcome bullying in the educational environment.

The article reveals the essence of child safety, as well as indicators that can be used to monitor 5th-9th grade pupils’ safety at school are outlined. Based on survey of teenagers and teachers, as well as correlated relationships, it has been determined that trust in teachers is a prerequisite for a child's safety in the educational environment and manifestation of social behaviour by pupils. Conclusions concerning instruments of establishing trust between pupils and teachers at school and ensuring their safety are formulated.

 


Keywords


safety; bulling; child; teacher; trust

Full Text:

PDF

References


Balakirieva, О., Bondar, T., Danylenko, H., Levin, Ya., Nhuien, N.-M., Pavlova, D., … Shevchenko, S. (2019). Sotsialna obumovlenist ta pokaznyky zdorovia pidlitkiv ta molodi: za rezultatamy sotsiolohichnoho doslidzhennia v mezhakh mizhnarodnoho proektu “Zdorovia ta povedinkovi oriientatsii uchnivskoi molodi” [Social conditionality and health indicators of adolescents and youth: According to a sociological survey within the international project “Health and behavioral orientations of student youth”]. Kyiv: Polihrafichnyi tsentr “Foliant”.

Bosworth, K., Ford, L. & Hernandaz, D. (2011). School climate factors contributing to student and faculty perceptions of safety in select Arizona schools. Journal of School Health, 81(4), 194-201.

Bradshaw, C., Waasdorp, T., Debnam, K. & Lindstrom, J. (2014). Measuring school climate in high schools: A focus on safety, engagement, and the environment. Journal of School Health, 84(9), 593-604.

Fedorchenko, T. (Ed.). (2019). Tekhnolohii formuvannia prosotsialnoi povedinky pidlitkiv urazlyvykh katehorii u zakladakh zahalnoi serednoi osvity [Technologies for shaping the prosocial behavior of vulnerable adolescents in general secondary education]. Kropyvnytskyi: Imeks-LTD.

Hlobalne opytuvannia pro bulinh (znushchannia u shkolakh) [Global survey about bullying (bullying in schools)]. (2016-2017). Retrieved from: https://ukraine.ureport.in./v2/opinion/566

Kyrychenko, V., Yezhova, O., Necherda, V., Tarasova, T. & Homych, O. (2016). Formuvannia prosotsialnoi povedinky uchniv v umovakh preventyvnoho vykhovnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Formation of prosocial behavior of students in the conditions of the preventive educational environment of a general educational institution]. Ternopil: TzOV “Terno-hraf”.

Naker, D. (2019). Preventing violence against children at schools in resource-poor environments: Operational culture as an overarching entry point. Aggression and Violent Behavior, 47, 268-273.

Noibronner, D. (2018). Ponimat detei. Putevoditel po teorii Gordona Niufelda [Understand the children. Gordon Newfeld theory quide]. Moscow: Izdatelstvo resurs.

Nyufeld, G., & Mate, G. (2018). Ne upuskaite svoih detei [Do not miss your children]. Moscow: Izdatelstvo resurs.

Osobysta hidnist. Bezpeka zhyttia. Hromadianska pozytsia. (2012). Prohrama vychovnoi ro­boty z uchniamy z pytan protydii torhivli liudmy; I.D. Zvierieva, Zh.V. Petrochko eds., Kyiv: TOV “Osnova”.

Primakova, V., Morska, L. (2019). Educating Students in a Safe Educational Environment in Secondary Schools of Ukraine: Current Issues and Challenges. Pedagogical Contexts, No. 1(12), pp. 63-71.

Shkilnyi bullinh: UNICEF nadav novi dani U-Report pro kiberbulinh i bulinh v osvitnomu seredovyshchi [School bulling: UNICEF provides new U-Report data on cyberbullying and bullying in education]. (2019). Retrieved from: http://knowledge.org.ua/uk/shkilnij-bulling-junisef-nadav-novi-dani-u-report-pro-kiberbuling-i-buling-v-osvitnomu-seredovishhi/

White, J. (2019). Addressing school violence and bullying: Evidence briefing. Edinburgh: NHS Health Scotland.

Yezhova, O., Kyrychenko, V., Tarasova, T., Fedorchenko, T., Muromets, V., & Necherda, B. (2014). Formuvannia preventyvnoho vykhovnoho seredovyshcha zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Formation of preventive educational environment of a comprehensive educational institution]. Kirovohrad: Imeks LTD.

Zakon Ukrainy “Pro osvitu” [The Law of Ukraine “On Education”] (No.2145-VIII, September 05). (2017). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.

Zakon Ukrainy “Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii bulinhu (tskuvanniu)” [The Law of Ukraine “On Amendments to Some Legislative Acts of Ukraine on Countering Bullying”] (No.2657–VIII, December 18). (2018). Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-19.

Zauvazhennia zahalnoho poriadku № 20 pro realizatsiiu prav dytyny v pidlitkovomu vitsi [General Comment No. 20 on the Rights of the Child in Adolescence]. (2016). Retrieved from: https://www.msp.gov.ua/timeline/Konvenciya-OON-z-prav-ditini.html
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol3.4830

Refbacks

  • There are currently no refbacks.