SELF-ASSESSMENT OF THE IMPORTANCE AND ATTAINABILITY OF SUPERVISORS’ ETHICAL COMPETENCE IN LATVIA

Anna Angena, Kristīne Mārtinsone

Abstract


Code of Ethics of Supervisors’ in Latvia is currently being developed and it is important to understand how Supervisors themselves evaluate professional ethical competence. The aim of this study is to find out what is the Self-Assessment of the Importance and Attainability of Supervisors’ Ethical Competence in Latvia. The research questions were the following: 1) What is the self-assessment of the importance and attainability of Supervisors’ ethical competence in Latvia? 3) Are there differences in the self-assessment of the importance and attainability of Supervisors’ ethical competence in Latvia and if so, what they are? 3) Are there differences in the self-assessment of the importance and attainability of Supervisors’ ethical competence in Latvia between supervisors with different work experience and if so, what they are? The participants of this study were 48 supervisors with practice experience in different professional fields. Two forms were filled out online: 1) demographical data form; 2) self-assessment of the importance and attainability form. Self-assessment forms were evaluated on a 5-pont Likert scale. For data analysis the descriptive statistical methods, Kolmogorov-Smirnov test and Wilcoxon signed-rank test were used. The results showed that the supervisors’ ethical competence is evaluated as very and quite important and fully and mostly attainable. The results indicated statistically significant differences in 13 out of 16 supervisors’ ethical competence that was evaluated higher in importance than attainability.


Keywords


attainability, ethical competence, importance, supervision, supervisor

Full Text:

PDF

References


Ajdukovic, M., Cajvert, L., Judy, M., Knopf, W., Kuhn, H., Madai, K., & Voogd, M. (2015). ECVision. A European glossary of supervision and coaching. ECVision. Supervision and Coaching in Europe: Concepts and Competences. Wien: Die Wiener Volkshochschule. Retrieved from http://www.anse.at/ecvision/products.html

Akadēmiskās Informācijas centrs. (2016). Terminoloģija. Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras un Latvijas kvalifikācija ietvarstruktūras kontekstā. Retrieved from http://www.nki-latvija.lv/content/files/Terminologijas_zinojums_2016_1.pdf

Association of National Organisation for Supervision in Europe. (2012). Supervizora Ētikas kodekss. Retrieved from http://www.supervizija.lv/uploads/code-of-ethics-lat-2012.pdf

Bond, T. (2015). Standards and ethics for counselling in action. Los Angeles: SAGE.

Corey, G., Corey, M., & Callanan, P. (2007). Issues and ethics in the helping professions. Australia: Brooks/Cole/Thompson Learning.

Fantalova, E. (2001). Diagnostika i psihoterapija vnutrennego konflikta. Samara: BAHRAH-M.

Fantalova, E. B. (2013). Metodika "uroven' sootnoshenija cennosti i Dostupnosti v razlichnyh zhiznennyh sferah": cennostno-orientirovannye konstrukty lichnosti i ih illjustracija na konkretnyh primerah. Sborniki konferencij NIC Sociosfera, 8, 30-38.

Frunza, A., & Sandu, A. (2016). Updating Ethics Expertise: Supervision of Ethics as a Communicative Action. Journal of Social Work Values & Ethics, 13(1), 73–83.

Geidžs, N. L., & Berliners, D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Gibson, D. M., Dollarhide, C. T., & Moss, J. M. (2010). Professional Identity Development: A Grounded Theory of Transformational Tasks of New Counselors. Counselor Education and Supervision, 50(1), 21–38.

Hartmane, S.A., Ļevina, J., & Mārtinsone, K. (2017). Supervizora profesionālā kompetence. No: K. Mārtinsone & S. Mihailova (sast.), Rakstu krājums Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (355–362). Rīga: RSU.

Lasmane, S. (2012). Komunikācijas ētika. Rīga: Latvijas Universitāte.

Latvijas Supervizoru apvienība. (2019a). Latvijas Supervizoru apvienības kopsapulce. Retrieved from http://www.supervizija.lv/lv/pasakumi/mums-ir-svariga-zina-tapec-ieplano-lsa-kopsapulces-datumu-11122019/

Latvijas Supervizoru apvienība. (2019b). Latvijas Supervizoru apvienības kopsapulce. Retrieved from http://www.supervizija.lv/lv/pasakumi/lsa-seminars-par-personas-datu-aizsardzibu-un-diskusija-par-etikas-kodeksa-izveidi-5102019/

Latvijas Zinātņu akadēmija. (2020). Datu drošība. Latvijas Zinātņu Akadēmija Terminoloģijas komisija. Akadēmisko terminu datu bāze AkadTerm. Retrieved from http://termini.lza.lv/term.php?term=datu%20dro%C5%A1%C4%ABba&list=Dro%C5%A1%C4%ABba〈=LV

Ļevina, J., Mārtinsone, K., Pumpiņa, B., Talente, I., Rancāne, I., & Dieviņa, N. (2017). Supervizora profesionālā kompetence. No: K. Mārtinsone, S. Mihailova (sast.), Rakstu krājums Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (370–384). Rīga: RSU.

Mārtinsone, K., Mihailova, S., & Mihailovs, I.J. (2014). Supervizora kompetence un profesionālā darbība: pilotpētījuma rezultāti. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli (192–199). Rēzekne: RA izdevniecība.

Ministru kabinets. (2014). Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014. gada 4. marta noteikumi Nr. 119 "Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 18. maija noteikumos Nr.461 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām un Profesiju klasifikatora lietošanas un aktualizēšanas kārtību"". Latvijas Vēstnesis, 48, 07.03.2014.

LR Saeima. (2010). Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. Latvijas Vēstnesis, 101, 29.06.2010.

Skovholt, T.M. (2012). Becoming a Therapist: On the Path to Mastery. Hoboken, N.J.: John Wiley And Sons.

Stankus-Viša, I. (2017). Supervizora profesionālā identitāte. No: K. Mārtinsone & S. Mihailova (sast.) Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (19–25). Rīga: RSU.

Vaivade-Kalnmeiere, L., & Mārtinsone, K. (2017). Supervizora profesionālā identitāte. No: K. Mārtinsone & S. Mihailova (sast.), Rakstu krājums Supervīzija: Teorija. Pētījumi. Prakse (362–370). Rīga: RSU.

Valsts izglītības satura centrs. (2019). Supervizora profesijas standarts. Retrieved from https://visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/2017/PS-109.pdf
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol5.4926

Refbacks

  • There are currently no refbacks.