DEVELOPMENT OF A REFLECTIVE COMPONENT OF FUTURE TEACHER’S READINESS TO WORK WITH GIFTED CHILDREN DURING TRAINING

Оlena Demchenko, Tatiana Koval, Mykhailo Vatso, Yulia Lymar, Iryna Turchyna

Abstract


The necessity of special training of future teachers to work with gifted children is substantiated. In the article defined innovative approaches to improving the educational process in a pedagogical university have been determined in order to create conditions for students to acquire the qualities necessary for the identification of gifted children and to create favorable conditions for their creative self-realization. The importance of reflective abilities in the structure of future teacher’s readiness to work with gifted children is shown. The results of diagnostics of students reflexive abilities are presented, the insufficient level of their formation is revealed. The importance of training in the development of future teachers of the reflective component of readiness to work with children is shown. The experience of conducting trainings, which were developed and tested within the framework of the international project «Development of a culture of democracy in teacher education in Norway, Ukraine and Palestine», is presented. Examples of reflexive training exercises are given, the implementation of which will contribute to the development of future teachers ability to professional self-examination and self-esteem.

 


Keywords


giftedness; gifted children; readiness of future teachers to work with gifted children; reflection; reflexive abilities; training

Full Text:

PDF

References


Aminov, N.A. (1995). Differencial'nyj podhod k issledovaniju strukturnoj organizacii glavnyh komponentov pedagogicheskih sposobnostej. Voprosy psihologii, 5, 5-17.

Bodalev, A.A. (1968). Vosprijatie cheloveka chelovekom. L.: Izd-vo LGUю

Golubnichaja, E.V. (2019). Osobennosti organizacii podgotovki pedagoga k rabote s odarennymi det'mi v municipal'noj sisteme obrazovanija. Teorija i metodika professional'nogo obrazovanija. Pedagogika i psihologija obrazovanija, 1, 98-112.

Demchenko, О. & Zajceva, O. (2017). Odarennyj rebenok kak lichnost' s osobymi potrebnostjami v inkljuzivnom prostranstve uchebnogo zavedenija. Society. Integration. Education, II, 61-71.

Demchenko, О., Kit, G., Goljuk, O., & Rodjuk, N. (2018). Razvitie sub"ektnosti budushhih pedagogov v kontekste podgotovki k rabote s odarennymi det'mi. Society. Integration. Education, II, 507-519.

Demchenko, O., Limar, J., & Turchina, І. (2019). Vikoristannja fіlosofs'kih vprav u kontekstі pіdgotovki tvorchih pedagogіv obdarovanih dіtej. Pedagogіchna osvіta: teorіja і praktika: zbіrnik naukovih prac', 26, 110-117.

Helskog, G.H. (2019). Philosophising the Dialogos Way toward Wisdom in Education. Between Critical Thinking and Spiritual Contemplation. London : Routledge Publishing Ltd.

Karpov, A.V. (2003). Refleksivnost' kak psihicheskoe svojstvo i metodika ee diagnostiki. Psihologicheskij zhurnal, 24, 5. 45-57.

Koval', T.V. (2014) Realizacija vospitatel'nogo potenciala narodnoj pesni v ukrainskoj jetnopedagogike. Mazyrskaga dzjarzhaỹnaga pedagagіchnaga ỹnіversіtjeta іmja І. P. Shamjakіna : navukovy chasopis, 77-82.

Kolosova, E., Hilja, A., & Sarancha, I. (2019). Podgotovka vospitatelej doshkol'nyh uchrezhdenij k rabote s det'mi s osobymi obrazovatel'nymi potrebnostjami. Society. Integration. Education. III, 83-94. DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol3.3998

Kuz'mina, N.V. (1985). Sposobnosti, odarennost', talant uchitelja. L.

Limar, J.M., Demchenko, O.P., & Turchina, І.S. (2019). Vikoristannja fіlosofs'kogo dіalogu u formuvannі navichok demokratichnogo spіlkuvannja majbutnіh pedagogіv. Іnnovacіjna pedagogіka, 16, 1, 110-114.

Rudenko, L.S. (2014). Osoblivostі pіdgotovki majbutnіh magіstrіv doshkіl'noї osvіti do rozvitku ditjachoї obdarovanostі. Problemi dіagnostiki ta proektuvannja rozvitku obdarovanostі doshkіl'nikіv, 197-201.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2020vol1.4987

Refbacks

  • There are currently no refbacks.