PREVOCATIONAL TRAINING AND EDUCATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS IN INTEGRATED ENVIRONMENT

Ingrida Baranauskienė, Milda Jankutė

Abstract


Prevocational training and education in integrated environment is especially important for students with special educational needs because it gives them possibility to avoid social exclusion and discrimination in the labour market. In the present article the possibilities of prevocational training and education of students having special educational needs in integrated environment have been analyzed. Specialists’ attitude towards prevocational training and education of students having special educational needs in integrated environment has been revealed; it has been found out how prevocational training and education is performed; factors influencing effective prevocational training and education have been investigated.

Keywords


integrated environment; prevocational education; prevocational training; students with special educational needs

Full Text:

PDF

References


Baranauskienė, I., Juodraitis, A. (2008 a). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: sėkmės prielaidos. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla.

Baranauskienė, I., Radzevičienė, L., Valaikienė A., (2012 b). Vocational counselling for children and youth with special educational needs : parameters of the ideal model : scientific study. The Methods for Research of Vocational Counselling for Children &

Youth with Special Educational Needs (Recommended Guidelines). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Baranauskienė, I., Valaikienė, A. (2012 c). Darbdavių požiūris į mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, dalyvavimą ikiprofesinio rengimo procese. PEDAGOGIKA (106). Vilnius: VPU.

Barkauskaitė, M., (2007). Profesinis konsultavimas ir orientavimas šiuolaikinio profesinio rengimo kontekste. Mokslo darbai (18). ACTA PAEDAGOGICA VILNESIA. Vilnius: Vilniaus univesiteto leidykla.

Cтраусc, A., Корбин, J., (2001). Основы качественного исследования: обоснованная теория, процедуры и техника. Москва: УРСС, 2001.

Laužackas, R., (2005). Profesinio rengimo terminų aiškinamasis žodynas. Kaunas: ,,Morkūnas ir KO“.

Samsonienė, L. (2006). Specialiųjų poreikių vaikai ir jų socialinė integracija. Vilnius: Vilniaus universitetas.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2013vol2.554

Refbacks

  • There are currently no refbacks.