THE EXPERIENCE OF SOCIAL PEDAGOGUES AND SOCIAL WORKERS WHEN PROMOTING POSITIVE BEHAVIOUR IN CHILDREN AT DAY-CARE CENTRES

Rita Raudeliunaite

Abstract


The article presents the study, the purpose of which is to reveal the experience of social pedagogues and social workers when promoting positive behaviour in children at day-care centres. The qualitative type of research was chosen when applying the method of semi-structured inteview. The data of the study were processed by applying the method of data content analysis. 3 social pedagogues and 5 social workers, who work at children day- care centres, participated in the study. The data of the study revealed that when promoting positive behaviour in children at day-care centres social pedagogues and social workers create positive relationships with children and strengthen positive interrelationships between children, have individual conversations with children. Meaningful use of children’s leisure time plays an important role when promoting positive behaviour in children. In this case, it is important that the activities, which are organised for children, would be personally and socially meaningful, that they would encourage independence and responsibility in children and humane relationships. When promoting positive behaviour in children social pedagogues and social workers encourage the culture of teamwork and cooperation in order to maintain partnership relationships with parents of the child and other specialists by sharing their experience and rendering assistance to other.


Keywords


day-care centre, children, promoting positive behaviour, social pedagogues, social workers

Full Text:

PDF

References


Bitinas, B. (2004). Hodegetika. Auklėjimo teorija ir technologija. Vilnius: Kronta.

British Educational Research Association [BERA]. (2018). Ethical Guidelines for Educational Research, fourth edition, London. Retrieved from https://www.bera.ac.uk/researchers-resources/publications/ethical-guidelines-for-educational-research-2018

Burvytė, S. (2017). Ugdytojų pozityvus edukacinis pokalbis kaip ikimokyklinio amžiaus vaikų harmoningo ugdymosi užtikrinimo sąlyga. Socialinis Ugdymas, 47(3), 6–23. doi: 10.15823/su.2017.18

Buzaitytė-Kašalynienė, J., & Liaudginaitė-Zamalienė, E. (2012). Vaikų dienos centrų tarpdalykinio bendradarbiavimo patirtis. Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika, 6, 7-22. doi: 10.15388/STEPP.2012.0.1862.

Catalogue of Social Services. (2006). Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.274453

Creswell, J.W. (2014). Research design: Qualitative, Quantitative and mixed methods approaches. London: Sage.

Gudžinskienė, V., Burvytė, S., & Barkauskaitė, M. (2017). Vaikų dienos centrų specialistų patirtys ugdant vaikų socialinius įgūdžius. Pedagogika, 4, 128-146.

Gudžinskienė, V., Raudeliūnaitė, R., & Uscila, R. (2016). Vaiko teisių įgyvendinimo galimybės vaikų dienos centruose. Pedagogika, 121(1), 209–224.

Indrašienė, V., & Šlapelienė, E. (2017). Vaikų požiūris į jų lankomus vaikų dienos centrus. Socialinis ugdymas, 3(14), 19-29.

Klanienė, I., & Šmitienė, G. (2013). Mokinių prosocialaus elgesio skatinimas socialiai aktyvia veikla. Tiltai, 64(3), 141–152.

Liepinskaitė, I., & Motiečienė, R. (2017). Įgalinančios socialinės paslaugos vaikų dienos centruose: Socialinių darbuotojų perspektyva. Socialinis darbas. Patirtis ir metodai, 20(2), 29-53. DOI: 10.7220/2029-5820.20.2.2.

Masiliauskienė, E., & Griškutė, V. (2010). Vaikų dienos centrų teikiamos pagalbos socialinės rizikos šeimų vaikams raiškos kontekstų empirinis tyrimas. Mokytojų ugdymas, 14(1), 138-155.

Favourable Environment for Children and Youth: Challenges and Opportunities. (2013). Retrieved from https://socmin.lrv.lt/uploads/socmin/documents/files/pdf/6114_2013-palanki_aplinka_vaikams_ir_jaunimui.pdf

Patrick, H., Ryan, A., & Kaplan, A. (2007). Early adolescents’ perceptions of the classroom social environment, motivational beliefs, and engagement. Journal of Educational Psychology, 99, 83–98.

Pihlaja, P., Sarlin, T., & Ristkari T. (2015). How Do Day-Care Personnel Describe Children with Challenging Behaviour? Education Inquiry, 6(4). DOI: 10.3402/edui.v6.26003.

Rupšienė, L. (2004). Individualus socialinių pedagogų darbas su vengiančiais lankyti mokyklą mokiniais. Pedagogika, 70, 175–180.

Sipovič, I. (2007). Vaikų dienos centrų administravimo ir vertinimo problematiškumas. Viešoji politika ir administravimas, 22, 85-95.

Šereivienė, A., & Žydžiūnaitė, V. (2005). Socialinio darbuotojo kompetencijos komponentai socioedukacinio darbo kontekste. Sveikatos ir socialinių mokslų taikomieji tyrimai: sandūra ir sąveika, 1, 6-23.

Sturlienė, N. (2005). Moksleivių elgesio problemos ir jų sprendimas. In Unifikuotas mokyklos bendruomenių psichosocialinio konsultavimo modelis,13–22. Vilnius.

Targamadze, V. (2017). Socioedukacinis klasteris kaip vaikų dienos centro veiklos dekompozicijos galimybė: kūrimo diskursas. Socialinis ugdymas, 45 (1), 6–13 DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.1

The Concept of the Child's Welfare of the Republic of Lithuania. (2003). Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.211767

The State Policy Strategy of the Child's Welfare. (2005). Retrieved from https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.250552/asr

The Study of the Activity of Children's Day-care Centres and the Assessment of Services Provided There and the Development of Their Opportunities. (2015). Retrieved from http://www.socmin.lt/lt/tyrimai.html.

Vaitiekienė, N. (2013). Socialinės rizikos šeimų vaikų, lankančių dienos veiklos tarnybą, socialinių įgūdžių analizė. Profesinės studijos: teorija ir praktika, 11, 124-135.

Wheatley, R.K., West, R.P., Charlton, C.T., Sanders, R.B., Smith, T.G., & Taylor, M.J. (2009). Improving behavior through differential reinforcement: A praise note system for elementary school students. Education & Treatment of Children, 32(4), 551–571. https://doi.org/10.1353/etc.0.0071
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol3.6327

Refbacks

  • There are currently no refbacks.