BUSINESS’S CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AT THE POST-SOVIET AREA: FEATURES OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF AN INDUSTRY ORGANIZATION’S SOCIAL SPHERE

Alena Malei, Katsiaryna Afanasyeva

Abstract


The global trend of developing the institute of social responsibility of businesses leads to the need to train specialists with new professional competences in the practical application of the concept of corporate social responsibility, taking into account the peculiarities of the social sphere of industrial organizations in the post-Soviet countries.   The purpose of this study is to develop a methodical toolkit to assess the effectiveness of the management of the social sphere of industrial enterprises within the framework of the concept of corporate social responsibility. Methods of theoretical and empirical research, methodological techniques and approaches used in the analysis of the activities of enterprises by Western experts, as well as their modifications, allowing to take into account the specifics of the economic situation of the post-Soviet countries, were used as methodological tools.

The article discusses the methodological features of assessing the effectiveness of an industrial organizations' social sphere within the framework of applying the CSR concept at the post-Soviet space. The authors propose a system for evaluating the effectiveness and forecasting the activity of the social sphere of industrial organizations in four key areas: social, economic, organizational, and technological efficiency, which meet the main targets of the activities of such entities. The authors have developed a new system of balanced indicators that allows to assess the efficiency of the functioning of cultural and recreational facilities that are on the balance sheet of industrial organizations, focusing on the interests of various parties: both external and internal stakeholders, based on the optimal ratio of economic benefit and social result. The new CSR procedure related to the integration of social reporting with the system of key performance indicators will allow monitoring the effectiveness of the industrial organizations' social sphere by aggregated indicators within the framework of management by goals and is a powerful tool for strategic planning of their activities.

 


Keywords


balanced scorecard, corporate social responsibility, evaluation of the effectiveness of cultural institutions social report

Full Text:

PDF

References


Bainev, V. F. (2008). Novaya ekonomika: usloviya i aktual'nyye zadachi stanovleniya v stranakh byvshego SSSR. Novaya ekonomika, 9, 3-25. Retrieved from https://elib.bsu.by/handle/123456789/8552

Воwen, Н. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. N. Y.: Harper & Row.

Сагoll, А. (1999). Corporate Social Resрonsibility: Evolution of Definitional Construct. Вusiness and Society, 38(3), 268-295. DOI: https://doi.org/10.1177/000765039903800303

Davis, K. (1960). Can Business Afford To Ignore Social Responsibilities? California Management Review, 2(3), 70-76. DOI: https://doi.org/10.2307/41166246

Fisyuk, T. T., & Zakharova, E. Yu. (2017). Problema otsenki effektivnosti rezul'tatov deyatel'nosti uchrezhdeniy kul'tury v usloviyakh integratsii kul'turno-dosugovoy sfery v novyye obshchestvennyye otnosheniya i rynochnuyu ekonomiku. Uchenyye zapiski (Altayskaya gosudarstvennaya akademiya kul'tury i iskusstv), 3. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/problema-otsenki-effektivnosti-rezultatov-deyatelnosti-uchrezhdeniy-kultury-v-usloviyah-integratsii-kulturno-dosugovoy-sfery-v-novye

Freeman, R. (1994). E. The Politics of Stakeholder Theory: Some Future Directions. Business Ethics, 4(4), 409–421. DOI: https://doi.org/10.2307/3857340

Global Compact Network Belarus. (2020). [Data file]. Retrieved from http://globalcompact.by/globalcompactbelarus

Ivanova, E. A., Akopyan, A. R., & Litovchenko, S. E. (2004) Korporativnyy sotsial'nyy otchet: kak pravil'no rasskazat' o vklade vashey kompanii v razvitiye obshchestva. Prakticheskoye rukovodstvo. In: S. E. Litovchenko (Ed.). М.: Assoc. managers.

Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2003). Organizatsiya, oriyentirovannaya na strategiyu. Per. s angl. Pavlova M. M.: ZAO «Olimp-Biznes».

Korsokova, M. I., & Litovchenko, S. E. (2003). Corporate social responsibility: social expectations. Consumers, managers, opinion leaders and experts assess the social role of business in Russia. In: S. E. Litovchenko (Ed.). М.: Assoc. managers.

Kotler, P., & Nancy, R. Lee (2007). Social Marketing: Influencing Behaviors for Good. L.A.: Sage Publications.

Krasnova, M. V. Sistema sbalansirovannykh pokazateley kak instrument podgotovki korporativnoy sotsial'noy otchetnosti, Mezhdunarodnyy bukhgalterskiy uchet, 2, 35-39. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-sbalansirovannyh-pokazateley-kak-instrument-podgotovki-korporativnoy-sotsialnoy-otchetnosti/viewer

Levitt, T. (1958). The Dangers of Social Responsibility. Harvard Business Review, 36(5), 41-50. Retrieved from http://57ef850e78feaed47e42-3eada556f2c82b951c467be415f62411.r9.cf2.rackcdn.com/Levitt-1958-TheDangersofSR.pdf

McGuire, J. (1963). Business and Society. N.Y.: McGraw-Hill.

Mukhamediyeva, S. A. (2011). Effektivnost' deyatel'nosti v sfere kul'tury. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv, 14, 100-116. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-deyatelnosti-v-sfere-kultury

Post, J. E., Preston, L. E., & Sachs S. (2002). Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organisational Wealth. Stanford: Stanford University Press.

Rutskiy, A. V. (2012). Ekonomika sfery uslug. In: A. V. Rutskiy (Ed.). Minsk: BGU.

Shvaiba, D. (2017). Economic Support Transformation Social Sector Industrial Enterprises in the Republic of Belarus: Theory, Methodology, Practice. Minsk: Intern. un-t "MITSO".

Steurer, R., Langer, M., Konrad, A., & Martinuzzi, A. (2005). Corporations, Stakeholders and Sustainable Development I: A Theoretical Exploration of Business-Society Relations. Journal of Business Ethics, 61(3), 263-281. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/25123621

Vasil'kova, I. V. (2008). Effektivnost' deyatel'nosti uchrezhdeniy kul'tury. Spravochnik rukovoditelya uchrezhdeniya kul'tury, 2, 8–16. Retrieved from http://fulltext.pl.spb.ru/unor/metod/cpr_rkv08_3_8.pdf
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol6.6358

Refbacks

  • There are currently no refbacks.