TRUE AND HOLOGRAPHIC KNOWLEDGE

Austra Reihenova

Abstract


The article deals with the direction of philosophy - epistemology, it is a study of knowledge and cognition. The main aspects of epistemology are the dimensions of knowledge, the sources of knowledge and the reliability of knowledge. The education system deals with the acquisition of knowledge, the use of various sources of knowledge and the reflection of the reliability of knowledge in curricula. Learning content includes knowledge that helps to find, create and use new knowledge. Modern curriculum requires a review of all school knowledge, conceptual and factual apparatus of school education. Mankind has accumulated a tremendous amount of knowledge. Essential preconditions for the selection of educational content: that the acquired knowledge covers the basics of various sciences; so that the curriculum covers different types of knowledge; that the student acquires knowledge from different sources of knowledge and uses different dimensions of knowledge; so that in order to explain the processes taking place in the universe, the student uses the true knowledge, which is formed on the laws of eternal harmony, is structured and maintains the whole of the world. The topicality of the article is related to the modern study content, which is based on true structured knowledge. The aim of the article is to review the content of the curriculum so that students have access to quality knowledge that is organized in a system and considered as a whole, and explains the processes taking place in the world.


Keywords


holographic knowledge; meta-knowledge, sources of knowledge, true knowledge, types of knowledge

Full Text:

PDF

References


Andersone, R. (2007). Izglītības un mācību priekšmetu programmas. Rīga: RaKa.

Albrehta, D. (2001). Didaktika. Rīga: RaKa.

Bradens, G. (2008). Dievišķā matrice. Rīga: Lietusdārzs.

Bradens, G. (2014). Savu patiesību meklējot. Rīga: Lietusdārzs.

Breslavs, G. (1999). Psiholoģijas vārdnīca. Rīga: Mācību grāmata.

Čehlova, Z., & Grinpauks, Z. (2003). Skolēnu integratīvo prasmju veidošana. Rīga: RaKa.

Fišers, R. (2005). Mācīsim bērniem domāt. Rīga: RaKa.

Geidžs, N. L. & Berliners, D.C. (1999). Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Goldbergs, E. (2009). Gudrības paradokss. Rīga: Nacionālais apgāds.

Haramein, N. (2021). Resonances Science. Retrieved from https://www.facebook.com/Nassim.Haramein.official/videos/482330489466597

Hegel, G.W.F. (1986). Phänomenologie des Geistes. Suhrkamp. Frakfurt a.M.

Kants, I. (2011). Tīrā prāta kritika. Rīga: Zinātne.

Kellijs, R. (2012). Hologrāfiskais cilvēks. Rīga: Lietusdārzs.

Klizovskis, A. (1992). Jaunā laikmeta pasaules izpratne. Rīga: Vieda.

Kūle, M. & Kūlis, R. (1998). Filozofija. Rīga: Zvaigzne ABC.

Kūle, M. (2016). Jābūtības vārdi. Rīga: Zinātne.

Lāslo, E. (2011). Zinātne un Akašas lauks. Rīga: Jumava.

Lāslo, E., & Karivana, D. (2009). Kosmoss. Līdzradītāja ceļvedis vis-pasaulē. Rīga: Lietusdārzs.

Liptons, B. (2013). Spontānā evolūcija. Rīga: Lietusdārzs.

Lir, J. (2020). Piramidy na Zemle i v Kosmose. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=vnTiT1bYMIw&t=1520s

Mārtiņsone, K., Pipere, A., Kamerāde, D. (2016). Pētniecība: Teorija un prakse. Rīga: RAKA.

Mencis, J. (2014). Matemātikas metodika pamatskolā. Rīga: Zvaigzne ABC.

Mencis, J. (2001). Ko skola un augstskola par matemātiku domāja. Rīga: LU Zinātniskie raksti, 635.sējums.

Nikitin, V. (2015). Kosmicheskoe myshlenie-kljuch k vyhodu iz mirovogo krizisa. Retrieved from: https://zavtra.ru/blogs/vladimir-nikitin-kosmicheskoe-myishlenie-klyuch-k-vyihodu-iz-mirovogo-krizisa

Ņikiforovs, O. (2007). Psiholoģija pedagogam. Rīga: Izglītības soļi.

Reihenova, A. (2012). Domāšana un smadzenes. Rīga: Mistērija. 2012, 5, 52-55.

Reihenova, A. (2018a). Vidusskolēnu domāšanas veidi matemātikas mācīšanās procesā. Konferences Society.Integration. Education. Rakstu krājums Volume II, 405-418. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3427

Reihenova, A. (2018b). Self-motivated Secondary School Student in Learning Mathematics. The 60st International Scientific Conference of Daugavpils University. Pieejams: https://dukonference.lv/files/978-9984-14-864-9_60_konf_kraj_B_Soc%20zin.pdf

Reihenova, A. (2018c). Mācību pētnieciskās prasmes matemātikas stundās vidusskolā. Mācību reforma vispārizglītojošajā skolā: izglītības satura pētījumi un ieviešanas problēmas. Nr.2 DOI: https://doi.org/10.17770/ercs2018.2.36572

Reihenova, A. (2019a). Integrētās mācības matemātikas un dabaszinātņu mācīšanās procesā vidusskolā. Konferences Society. Integration. Education. Rakstu krājums, Vol.3, 445-459. DOI: https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3427

Reihenova, A. (2019b). Personalised Learning Approach to Mathematics for Secondary School. The 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Pieejams: https://dukonference.lv/files/978-9984-14-864-9_60_konf_kraj_B_Soc%20zin.pdf

Reihenova, A. (2020). Matemātiskā modelēšana kā zinātniskā izziņa matemātikā. The 61st International Scientific Conference of Daugavpils University. Pieejams:https://dukonference.lv/files/978-9984-14-900-4_61_konf_kraj_B_Soc%20zin.pdf

Robinsons, K. (2013). NE tikai AR PRĀTU. Rīga: Zvaigzne ABC.

Rodina, N. (2020). Carstvo nebesnojke. Retrieved from: https://www.youtube.com/watch?v=Qu85uaahgQ0&t=2191s

Rubene, Z. (2008). Kritiskā domāšana studiju procesā. R.: LU Akadēmiskais apgāds.

Siliņš, E.I. (2008). Lielo patiesību meklējumi. Rīga: Jumava.

Skatkins, M. (1984). Vidusskolas didaktika. Rīga: Zvaigzne.

Suzuki, D.T. (1991). Dzens un japānas kultūra. Rīga: LVS, Viedas vēstis, 1991, 1, 2/3.

Šarmers, K.O. (2018). U teorija. Vadība no topošās nākotnes. Rīga: Zvaigzne ABC.

Tiļļa, I. (2005). Sociālkultūras mācīšanās organizācijas sistēma. Rīga: RAKA.

UNESCO. (1998). Transdisciplinarity: stimulating synergies, integrating knowledge. Retrieved from: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000114694

Vilbers, K. (2010). Visaptverošā teorija. Rīga: Jumava.

Vedins, I. (2008). Zinātne un patiesība. Rīga: Avots.

Vernadskij, V.I. (1981). Izbrannye trudy po istorii nauki. Мoskva: Nauka.

Vyas, K. (2019). Decoding Quantum Thinking: What it Feels Like to Think Free. Retrieved from: https://interestingengineering.com/decoding-quantum-thinking-what-it-feels-like-to-think-free

Žogla, I. (2001). Didaktikas teorētiskie pamati. Rīga: Zvaigzne.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2021vol2.6473

Refbacks

  • There are currently no refbacks.