INFLUENCE OF THE PROJECT “QUALITATIVE INCLUSIVE EDUCATION FOR SPECIAL NEEDS CHILDREN” ON THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION IN THE PROJECT SCHOOLS

Dita Nīmante, Linda Daniela

Abstract


The study „Evaluation of the project influence on the development of inclusive education in project schools” was implemented from 2009 till 2011 in the project “Qualitative inclusive education for special needs children” (Education initiative centre, State Education content centre, Soros Foundation Latvia, more information in: http://www.iic.lv) with the aim to find out whether the project results brought changes in defined inclusive education indicators. The article analyzes how the cooperation of school’s pedagogues in promoting inclusive education in general comprehensive school has improved as a result of the project.

Keywords


Inclusive education; Inclusive school; Index for inclusive education; pedagogues’ cooperation for inclusive education

Full Text:

PDF

References


Ainscow, M. (1994). Special Needs in the Classroom: A Teacher Education Guide. UNESCO publishing

Ainscow, M. (2002). Using research to encourage the development of inclusive practices. In Farrel, P., Ainscow, M (ed.) Making special education inclusive. David Fulton Publisher.213.p. 25- 37.

Bērziņa, Ž. (2010). Mentorings sadarbības kultūras veicināšanai iekļaujošā skolā. Promocijas darbs. Daugavpils Universitāte

Booth, T., Ainscow, M. (2002). Index for inclusion. Bristol : CSIE.

Crisci, P. E. (1981) Competencies for mainstreaming: Problems and issues. In Education and Training of the Mentally Retarded, 1981, 16(3), p. 175–182.

Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra (2009). Galvenie principi kvalitātes veicināšana iekļaujošā izglītībā – Rekomendācijas politikas veidotājiem. Odense, Dānija: Eiropas speciālās izglītības attīstības aģentūra.

Farrel, P., Ainscow, M. (2002). Making special education inclusive: mapping the issues. In Farrel, P., Ainscow, M (ed.) Making special education inclusive. David Fulton Publisher.213.p. 1-12.

Giangreco, M. F. (1997). Key lessons learned about inclusive education: summary of the 1996 Schonell Memorial lecture’. In International Journal of Disability. Development and Education, 44, p. 193–206

Includ-es case-study: pre-primary school (2008). Baltic Institute of Social Sciences, Project 2: European effective educational practices: How is education contributing to overcome or reproduce social exclusion? /WP8

Indekss iekļaujošajai izglītībai (2006). Rīga : Britu padome.

Lipsky, D. K., Gartner, A. (1999). Inclusive education: a requirement of democratic society. In Daniels, H. Garner, P. (ed.), World Yearbook of Education 1999: Inclusive Education. London : Kogan Page, 12 – 23.

Maslo, I., Gento, P, Nīmante, D. (2011). Pedagogu attieksme pret dažādību un tās pedagoģiskiem risinājumiem Spānijas un Latvijas salīdzinošā aspektā. Sast. Koķe, T., Krūze, A., Markus, D. Izglītība izaugsmei: pagātne, tagadne un nākotne. Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress. Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte. Pedagoģija. ISBN 978-9934-8215-6-1

Nīmante, D. (2008). Bērnu ar speciālām un īpašām vajadzībām iekļaujošā izglītība Latvijā: vēsturiskais un mūsdienu konteksts. Sociālā pedagoģija. Promocijas darbs pedagoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Rīga: Latvijas Universitāte.

Nīmante, D., Tūbele, S. (2010). Key challenges for Latvian teachers in mainstream schools: a basis for preparing teachers for inclusion. Journal of Research in Special Education Needs. Vol

Nr.1, 32-40 p

Krastiņa, E.; Zaķe, D.; Bērziņa, Ž., Lūciņa, Z. (2005). Čigānu identitāte multikulturālā skolā. Izglītības Iniciatīvu centrs.

Peters, S. J. (2007). Education for all? A historical analysis of International Inclusive Education Policy and Individuals with disabilities. In Journal of disability policy studies. Vol. 18. No. 2, p. 98–108.

Skrtic, T. M. (1991). Behind Special Education: A Critical Analysis of Professional Culture and School Organization. Denver : CO, Love.
DOI: https://doi.org/10.17770/sie2012vol2.91

Refbacks

  • There are currently no refbacks.