APPLICATION OF SOFTWARE PACKAGES IN RESEARCH AND DIDACTICS

Authors

  • Paweł Ptak Czestochowa University of Technology

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol2.1418

Keywords:

software packages, simulation, teaching

Abstract

The paper describes software packages National Instrument Multisim and DasyLab. The former can be applied for designing, testing and simulations of electronic and digital elements and systems. The latter is used for designing virtual measuring systems for obtaining measuring data from real objects and measuring sensors. Both software packages can be fruitfully applied in research and in the teaching of technology-related subjects. The paper presents examples of both kinds of applications of the software under scrutiny.

Author Biography

  • Paweł Ptak, Czestochowa University of Technology
    Faculty of Electrical Engineering

References

Depesova, J., Vargova, M., Noga, H. (2008). Edukacja techniczno informatyczna w opinii nauczycieli. Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków, pp.149-157

Noga, H. (2009). Sociometric methods in technological and information technology education. In: Trends in Education. Information technologies and technical education. Olomouc, Vols.1, pp.165-169

Noga, H. Piaskowska-Silarska, M., Depešová, J., Pytel, K., Migo P. (2014). Neuro - didactic erspective of creative attitude towards education in the third millennium - examination of individual cases. In: Emerging eLearning Technologies and Applications (ICETA), 2014 IEEE 12th International Conference on. pp. 355 - 360

Prauzner, T. (2012). Zakłócenia elektromagnetyczne w elektronicznych systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, NR 12b/2012, 205-208. ISSN 0033-2097

Prauzner, T. (2014). Effectiveness of magnetic detectors in alarm systems. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 12/2014, 269-272. ISSN 0033-2097

Prauzner, T., Ptak, P. (2014). Analiza parametrów pracy wybranych czujników pola magnetycznego. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 12/2014, 273-276. ISSN 0033-2097

Prauzner, T. (2014). Modelowanie działania czujki magnetycznej w programie Quckfield jako przykład wykorzystania e-technologii w metrologii elektrycznej. Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej Nr 37, E-Technologies in Engineering Education, Politechnika Gdańska, pp.125-129

Prauzner, T. (2015). Analysis of the Results of the Pedagogical Research and Eeg in the Aspect of Effective Modern Teaching Aids in the Technical Education. In: Society, Integration, Education. Proceedings of the International Scientific Conference, pp.480-490. ISSN 1691-5887, ISBN 978-9984-44-164-1

Prauzner, T. (2015). Finite Element Method in an analysis of selected parameters of an inductive sensor for protective coatings measurements. Przegląd Elektrotechniczny, 91 (2015), nr.12, pp.205-208. ISSN 0033-2097

Ptak, P., Borowik, L. (2012). Diagnostyka zabezpieczeń antykorozyjnych na potrzeby elektroenergetyki. Przegląd Elektrotechniczny, nr 09a, pp. 142-145. ISSN 0033-2097

Ptak, P., Prauzner, T. (2013). Badanie czujników detekcji zagrożeń w systemach alarmowych. Przegląd Elektrotechniczny, NR 10/2013, 274-276. ISSN 0033-2097

Ptak, P., Borowik, L. (2014). Dokładność czujników indukcyjnych w defektoskopii warstw ochronnych urządzeń elektrycznych. Przegląd Elektrotechniczny, R. 90 NR 12/2014, pp.277-280. ISSN 0033-2097

Ptak, P., Borowik, L. (2015). Badanie wielowarstwowych powłok ochronnych. Przegląd Elektrotechniczny, R. 91 NR 12/2015, s. 209-211. ISSN 0033-2097

Rak, J. R. (1999). Wirtualne przyrządy pomiarowe. Białystok, XXXI Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM’99.

Winiecki, W. (2001). Graficzne zintegrowane środowiska programowe. Warszawa, PL: Wyd. Mikom.

Zloto, T., Ptak, P., Prauzner, T. (2012). Analysis of signals from inductive sensors by means of the DasyLab software. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio AI Informatica XII, NR 1/2012, 31-37.

Downloads

Published

2016-05-26