TEACHER TRAINING IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION: METHODOLOGICAL DIMENSION

Authors

  • Janis Dzerviniks Rezekne Academy of  Technologies (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol1.1501

Keywords:

evaluation, inclusive education, methodological dimension, study program, teacher training

Abstract

In accordance with the current pedagogical principles, the view is emphasized that education should be individual-oriented, socially responsible, and inclusive. Inclusive education is focused on providing education for all children, regardless of their needs. The article deals with the emphases of inclusive education in the teacher training; evaluation of the study program "Teacher" is carried out on the basis of the criteria developed. The explored prior experience is a basis to improve methodology, content, and organization of the pedagogical study programs. It is essential that the prospective teachers would receive qualitative methodological support for the implementation of inclusive education.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

2.līmeņa profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programma „Pamatizglītības skolotājs sākumskolā” (2010). Atkārtotas akreditācijas materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, Retrieved 15.12.2015. from: http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=6263.

Atbalsta programmu izstrāde un īstenošana sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei (2012). Rīga: ESF, Latvijas Universitāte. Retrieved 04.11.2015. from: http://www.lu.lv/par/projekti/es/2007-2013/esf/socialaatstumtiba/jauniesi/.

Bērniem draudzīga skola (2010). Downloaded 16.12.2015. from: http://www.lm.gov.lv/upload/berns_gimene/bernu_tiesibas/projekti/bdsk_buklets.pdf.

Development of a set of indicators – for inclusive education in Europe (2009). European Agency for Development in Special Needs Education, p.45. Downloaded 16.12.2015. from: https://www.european-agency.org/sites/default/files/development-of-a-set-of-indicators-for-inclusive-education-in-europe_Indicators-EN-with-cover.pdf.

Education White Paper 6 (2001). Special Needs Education. Building an inclusive education and training system. Retrieved 05.11.2015. from: http://www.education.gov.za/LinkClick.aspx?fileticket=gVFccZLi/tI=

Iekļaujošā izglītība (2013). Rīga: Izglītības attīstības centrs. Retrieved 15.12.2015. from: http://www.iac.edu.lv/seminari/ieklaujosa-izglitiba/.

Kondrova, A., Orska, R., Rozenfelde, M. (2012). Pedagoģiskā personāla gatavība iekļaujošās izglītības realizācijai vispārējās izglītības iestādē. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, v. II.Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 142-153

Ošeniece, G. (2010). Vērtības skolā jeb skolas vērtība. Retrieved 15.12.2015. from: http://www.tavaskola.lv/node/283.

Profesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Skolotājs” īstenošanas aspektu apraksts (2011). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

Teacher Education for Inclusion. Profile of Inclusive Teachers (2012). Edited by: Amanda Watkins, European Agency for Development in Special Needs Education, p.50. Downloaded 16.12.2015. from: https://www.european-agency.org/sites/default/files/Profile-of-Inclusive-Teachers.pdf.

Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Dzerviniks, J. (2016). TEACHER TRAINING IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION: METHODOLOGICAL DIMENSION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 79-86. https://doi.org/10.17770/sie2016vol1.1501