THE ROLE OF THE TEACHER AND EIGHT KEY COMPETENCE FOR LIFELONG LEARNING. CASE STUDY POLISH SCHOOL IN REZEKNE

Authors

  • Sylwia Szulc Nicolaus Copernicus University in Torun (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1539

Keywords:

school, teacher, teacher's role, competence, lifelong learning, cultural borderland

Abstract

In this article author present the impact of teacher competences on the role played in school. The object of the research is the role played by the teacher in the State Polish Grammar School in Rezekne. In order to compare theory with practice, empirical studies have been conducted in the two - month practice in State Polish Grammar School in Rezekne, which were completed within the practice of Erasmus+.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bloch-Nabiałek, A. (2005). Nowe spojrzenie na rolę, zadania oraz osobowość opiekuna i wychowawcy. In: T. Zacharuk Pedagog jednej czy wielu dróg? Część 1. Pedagog w teorii. Poland: Siedlce.

Czerepaniak-Walczak, M. (1995). Między dostosowaniem a zmianą. Elementy emancypacyjnej teorii edukacji. Poland: Szczecin.

Czykwin, E. (1995). Samoświadomość nauczyciela Poland: Białystok.

Doroszewski, W. (2016). Słownik języka polskiego http://sjp.pwn.pl/szukaj/kompetencje.html (11.04.2016).

Ferenz, K. (2009). Role nauczyciela we wprowadzeniu młodego pokolenia w życie społeczne i kulturalne. In: K. Ferenz, S. Walasek Role współczesnego nauczyciela w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Poland: Wrocław.

Konarzewski, K. (2002). Nauczyciel. In: K. Konarzewski Sztuka nauczania. Szkoła. Poland:Warszawa.

Kopczyńska, M. (1996) Normalizacja: między biernym przystosowaniem i zależnością a aktywnym uczestnictwem i autonomią - o jednym z dylematów pedagoga – animatora. In: A. Przecławska Pedagogika społeczna. Kręgi poszukiwań. Poland: Warszawa.

Kupisiewicz, C., & Kupisiewicz M. (2009). Słownik pedagogiczny. Poland: Warszawa.

Levinson, D.J. (1979). Rola, osobliwość i struktura społeczna. In: J. Szmatka Elementy mikrosocjologii. Wybór tekstów, Tom I. Poland: Kraków.

Linton, R. (2000) Kulturowe podstawy osobowości, posponed A. Jasińska-Kania. Poland: Warszawa.

Matyjewicz, M. (2010) Animacja kulturalna. W poszukiwaniu obszarów współczesnego wychowania. Poland: Olsztyn.

Olczyk, A. (2003). Nauczyciel na miarę XXI w. In: D. Waloszek Pytania o edukację. Poland: Zielona Góra.

Ratajek, Z. (2001). Profesjonalizm współczesnego nauczyciela a możliwości zmian jego kształcenia w systemie akademickim. In: E. Sałata Kompetencje zawodowe nauczycieli a problemy reformy edukacyjnej. Poland: Radom.

Sikorski, M. (2008). Rozważania o kwalifikacjach pedagogicznych nauczyciela. In: K. Żegnałka Kompetencje współczesnego nauczyciela. Poland: Warszawa.

Szmatka, J. (2007). Małe struktury społeczne. Poland: Warszawa.

Whiddett, S., & Hollyforde S. (2003). Modele kompetencyjne w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Poland: Kraków.

Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Szulc, S. (2016). THE ROLE OF THE TEACHER AND EIGHT KEY COMPETENCE FOR LIFELONG LEARNING. CASE STUDY POLISH SCHOOL IN REZEKNE. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 153-162. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1539