THE ROLE OF LIBRARIES IN PROMOTING ADULT EDUCATION

Authors

  • Irena Zemaitaityte Mykolas Romeris University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1545

Keywords:

older adults, education activities, libraries

Abstract

The article discusses the function of the library in the changing society and educational activity among elderly citizens. The growing number of elderly people in a society requires permanent revision and adaptation to the new conditions of education, social security, economy, health protection areas. Today the function of the library is seen as a multifunctional institution for education, leisure, culture, information and recreation. Modern library through participation in many programmes and projects provide elderly people with training in computer and digital skills, and functional literacy. Participation in library events enhances activity, engagement, participation in society`s life of the elderly.

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bibliotekos pažangai (2012) Downloaded from: http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/informacines-technologijos/informaciniu-technologiju-pristatymas

Duobinienė, G., Kretavičienė, M., Štremeikis, A., Tautkevičienė, G. (2004). Akademinės bibliotekos kaita: informacijos greitkelio link. Lietuvos bibliotekininkų kongresas. Downloaded from: http://www.lbd.lt/reng/gene.ppt

Evans, E. G., Ward, P. L. (2003). Beyond the basics: the management guide for library and information professionals. N. Y.-London: Neal-Schuman publishers.

Feist, H., McDougall, K. (2013). Older people’s use of new communication technologies: Research Findings & Policy Implications. Australian Population & Migration Research Centre Policy Brief. Vol. 1, No. 8. Adelaide, South Australia: The University of Adelaide.
Downloaded from: http://www.adelaide.edu.au/apmrc/

Glosienė, A. (2006). Akademinės bendruomenės informacinės kompetencijos ugdymas: po dvidešimties metų. Knygotyra, Nr. 47, 186-202.Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Glosiene, A., Petuchovaite, R., Raceviciute,R. (1998). Viešoji biblioteka: tradicija ir modernumas: Mokomoji knyga. Vilnius: Žara.

Johannsen, C. G., Pors, N. O. (2005). Pokyčių ir kokybės valdymas bibliotekose. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla.

Jovaiša, L. (2007). Enciklopedinis Edukologijos žodynas. Vilnius: Gimtasis žodis.

Kalvaitis, A. (2009). Visuotinio kompiuterinio raštingumo tyrimas. Vilnius: Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras.

Kirtikliene, D. (2008). Viešosios bibliotekos vaidmuo visuomenėje. Magistro darbas. Vilnius: Vilniaus universitetas.

Kokybinis bibliotekų vaidmens pokyčio tyrimas (2014) Downloaded from: http://www.bibliotekospazangai.lt/lt/poveikio-vertinimo-tyrimai/2-as-pokyciu-vertinimas

Lamanauskienė, (2006). Akademinė biblioteka studijų procese. Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla.

Lietuvos Respublikos Bibliotekų Įstatymas (2013) Downloaded from: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=464213&p_tr2=2

Longworth, N. (2007). Mokymosi visą gyvenimą praktika: Švietimo kaita XXI amžiuje. Vilnius: Kronta.

Miežytė-Tijūšienė, J., Bulotaitė, L. (2012). Pensinio amžiaus žmonių socialinis aktyvumas bei psichologinė savijauta. Gerontologija, Nr. 13 (4), 199–205.

Mizzi, R. (2008). The Role of Libraries in Promoting reading and Literacy. Conference on Book Reading in Malta. Downloaded from: http://www.malia-malta.org/presentations.html

Mockus, A., Sondaitė, J., Butėnaitė, J. (2013). Socialiai aktyvių vyresnio amžiaus žmonių pasitenkinimo gyvenimu psichosocialinių veiksnių kokybinė analizė. Socialinis darbas, Nr. 12 (2), 340–352.

Nacionalinė 2012-ųjų Europos vyresnio amžiaus žmonių aktyvumo ir kartų solidarumo metų programa (2012). Downloaded from: https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.B0F07BD2FA4B

Oxford dictionary (2007). Oxford: Oxford University Press.

Petuchovaitė, R. (2004). Viešųjų bibliotekų paslaugų bendruomenei plėtra: sėkmingos praktikos Lietuvoje ir tarptautinių veiksnių studija. Vilnius: Vilniaus universiteto

Reardon, S. (2011). The Free Public Librar‘y Role in Education. Philadelphia Social Innovations Journal 36.

Samėnas, A. (1995). Skaitytojų ugdymo samprata. Teoriniai bibliotekininkystės pagrindai. Vilnius: STL, 197-200.

Selwyn, N., Gorard, S., Furlong, J., Madden, L. (2003). Older Adults' Use of Information and Communications Technology in Everyday Life. Ageing & Society. 23, 561-582.

Senkus, A. (2007). Lietuvos bibliotekos 2006 metais. Tarp knygų, Nr. 6, 1-7.

Informacinės technologijos Lietuvoje (2013). Vilnius: Lietuvos statistikos departamentas.

Statistikos departamentas (2014). Rodiklių duomenų bazė. Downloaded from: http://db1.stat.gov.lt/statbank/

Tamošiūnaitė, A. (2013). Raštingumo link: keli sociolingvistiniai XX a. pradžios lietuvių išeivių portretai. Oikos 2 (16), 59-74.

Teresevičienė, M. (1999). Populiarusis suaugusiųjų Švietimas: individuali iniciatyva ar socialinis reiškinys? Socialinė –psichologinė adaptacija ir švietimo sistema. Kaunas: Vytauto Didžiojo universitetas.

The National Strategy To Overcome Ageing Consequences (2004) Downloaded from: http://www.monitoringris.org/documents/strat_nat/Strategy_LTU_en.pdf

Tight, M. (2007). Kertinės suaugusiųjų švietimo ir mokymo idėjos. Vilnius: Kronta.

UNESCO Public Library Manifesto (1994). Downloaded from: http://www.unesco.org/webworld/libraries/manifestos/libraman.html

Wagner, D. A., Kozma, R. (2005). New Technologies for Literacy and Adult Education: A Global Perspective. UNESCO: UNESCO Publishing. Downloaded from: http://www.literacy.org/sites/literacy.org/files/publications/Wagner_Lit-ICT_UNESCO_05.pdf

Watering, M. (2006). The Impact of Computer Technology on the Elderly. Amsterdam: Vrije Universiteit.

Žemaitaitytė, I. (2012). Non-governmental organizations’ initiatives working with the older people. Intergenerational solidarity and older adults education in community: Ljubljana: Faculty of Arts at the University of Ljubljana, 272-279.

Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Zemaitaityte, I. (2016). THE ROLE OF LIBRARIES IN PROMOTING ADULT EDUCATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 193-203. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1545