INTERACTION OF MATHEMATICAL ABILITIES AND THE CHOICE OF A VOCATIONAL CAREER

Authors

  • Laima Tomėnienė Šiauliai University (LT)
  • Ingrida Baranauskienė Klaipeda University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1550

Keywords:

mathematical skills, working-class career, difficulties in learning mathematics, vocational training, literacy, interaction, education system, educational content

Abstract

The article analyzes vocational education teachers‘ approach to the interaction between mathematical competence and working-class career choice in the educational process of the students with mathematics learning difficulties. There are distinguished basic mathematical subjects and mathematical skills, which, according to the teachers, are important and necessary for successful vocational training (learning).

 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Aspelund, S. (2012). Vocational Counselling for Young People with Special Educational Needs in Sweden & at Rg/Rh Riksgymnasiet, Kristianstad. Vocational Counselling for Children & Youth with Special Educational Needs. (p. 263-362). Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego,

Baranauskienė, I., Juodraitis, A. (2008). Neįgaliųjų profesinė reabilitacija: Sėkmės prielaidos. Monografija. Šiauliai: VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2008). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Baranauskienė, I., Geležinienė, R., Tomėnienė, L., Vasiliauskienė, L. & Valaikienė, A. (2010). Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose metodika. Šiauliai.

Baranauskienė, I., Tomėnienė, L. (2010). Funkcinio matematinio raštingumo ugdymas kaip sudedamoji specialiųjų poreikių mokinių ikiprofesinio rengimo dalis. Specialioji pedagogika: nuo defektologijos iki inkliuzinės pedagogikos: tarptautinė mokslinė konferencija: stendinių pranešimų santraukos [CD-ROM], p. 16-18. Šiauliai: VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2010.

Baranauskienė, I., Tomėnienė, L. (2012). Development of Functional Mathematical Literacy of Students Having Moderate Special Educational Needs: Approach of Pedagogues from Vocational Rehabilitation Centres. Sabiedrība, integrācija, izglītība: Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, II daļa. (p. 31-45). Rēzekne: Rēzeknes Augstskola.

Baranauskienė, I., Valaikienė, A. (2010). Ikiprofesinis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ruošimas: galimybės, kryptys, perspektyvos. In: Baranauskienė, I., Geležinienė, R., Tomėnienė, L., Vasiliauskienė, L. & Valaikienė, A. Specialiųjų poreikių turinčių vaikų ugdymo bendrojo lavinimo mokyklose metodika. (pp. 59-72). Šiauliai.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. (2 nd ed.).
London: Sage.

Grazioli, P., Baranauskienė, I. & Radzevičienė, L. (2012). Christian Understanding of the Ideal Profile of Vocational Counselling for Adolescents without a Valid Kamily Support in Italy. Vocational Counselling for Children & Youth with Special Educational Needs (p. 87-126). Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Luneckienė, A., Jurkuvienė, R., Stankuvienė, I. & Palačionienė, L. (2011). Kur mokytis profesijos? Specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems asmenims. Metodinės rekomendacijos. Vilnius.

Mažylienė, A. (2011). Ikiprofesinis / profesinis specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių rengimas: galimybės, kryptys, perspektyvos. Inkliuzinis ugdymas ir komandinė pagalba mokiniui (p. 139-161). Vilnius: SPPC.

Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (2008). Vilnius: Švietimo aprūpinimo centras.

Pukelis, K., Garnienė, D. (2003). Moksleivių ugdymas karjerai: padėties analizė ir perspektyvos bendrojo lavinimo mokykloje. Profesinis rengimas: tyrimai ir realijos.

Spichtinger, U. (2012). Vocational Counselling for Young People with Special Educational Needs in Germany. Vocational Counselling for Children & Youth with Special Educational Needs (p. 57-86). Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego.

Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Tomėnienė, L., & Baranauskienė, I. (2016). INTERACTION OF MATHEMATICAL ABILITIES AND THE CHOICE OF A VOCATIONAL CAREER. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 172-182. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1550