EXPECTATIONS IN RESPECT OF THE SUPERVISOR‘S IMAGE: THE LITHUANIAN CASE

Authors

  • Odeta Merfeldaitė Mykolas Romeris university (LT)
  • Justinas Sadauskas Mykolas Romeris university (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1574

Keywords:

Image, image formation, supervision, supervisor

Abstract

Each profession and the image of its representatives are being assessed taking into consideration the specifics of the activity, the environment, the existing stereotypes and the attitudes towards it. The activity of the supervisor is a new one in Lithuania therefore a lot of stereotypic attitudes appear in respect of the supervisor‘s profession. That means it is very important to find out what supervisor’s image have the supervisors themselves, and what are the expectations of the counselled ones in respect of the professionals in this field. The goal of the research is to analyse the expectations in respect of the supervisor in Lithuania, based on insights of supervisors and of the persons with and without the experience of supervision.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ali-Choudhury, R. Bennett, R., Savani, Sh. (2009). University marketing directors‘ views on the components of a university brand. International Review on Public And Non-profit Marketing, 6 (1), 13 27.

Alvesson, M. (1998). The Business Concept as a Symbol. International Studies of Management and Organisation, 28 (3), 100 – 115.

Baršauskienė, V., Janulevičiūtė-Ivaškevičienė, B. (2007). Komunikacija: teorija ir praktika. Kaunas: Technologija.

Čereška, B. (2004). Reklama: teorija ir praktika. Vilnius: Homo Liber.

Chun, R. (2005). Corporate reputation: Meaning and measurement. International Journal of Management Reviews,7(2),91–109.

Cournoyer, B. R. (2008). TheSocial Work Skills Workbook. Thomson Brooks/Cole.

Dichter, E. (1992). What‘s in an image. The Journal of product and brand management, 11 (2).

Dichter, E. (1985). What’s in an Image? Journal of Consumer Marketing, 2, 78-79.

Dowling, G. (1993). Developing Your Corporate Image Into a Corporate Asset. Long Range Planning, 26 (2), 105-109.

Drūteikienė, G. (2007). Organizacijos įvaizdžio valdymas, Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla.

Drūteikienė, G., Mackelo, O.(2010). Dėstytojo įvaizdis ir jo įtaka studijų kokybei suvokti. Informacijos mokslai, 52, 68-83.

Eisenegger, M. (2009). Trust and Reputation in the Age of Globalisation’ in Joachim Klewes and Robert Wre-schniok (eds.) Reputation Capital: Building and Maintaining Trust in the 21st Century. London: Springer Verlag.

Lakačiauskaitė, S. (2012). Organizacijos komunikacija: įvaizdžio formavimas semiotinės komunikacijos būdu. Santalka: Filosofija, Komunikacija, 20 (2), 171-179.

Mikalkevičienė, D., Laurinčiukienė, L. (2009). Mokomės kurti įvaizdį.verslo praktinio mokymo firmų patirtis: mokomoji metodinė medžiaga. Vilnius : "Simulith" centras

Pranulis, V., Pajuodis A., Urbanavičius, S., Virvilaitė, R. (2012). Marketingas. Vilnius: Garnelis.

Safon, V. (2009). Measuring the Reputation of Top US Business Schools: A MIMIC Modeling Approach. Corporate Reputation Review, 12 (3), 204-211.

Šontaitė, M., Lydeka, Z. (2010). Aukštųjų mokyklų korporatyvinė reputacija: formuojančiu rodiklių vertinimas. Organizacijų vadyba: sisteminiai tyrimai, (56), 92-99.

Uzienė, R. (2011). Ryšiai su visuomene: įvadas į studijas, Klaipėda.

Žydžiūnaitė, V.; Merkys, G.; Jonušaitė, S. (2005). Socialinio pedagogo profesinės adaptacijos kokybinė diagnostika. Pedagogika, 76, 23-32.


Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Merfeldaitė, O., & Sadauskas, J. (2016). EXPECTATIONS IN RESPECT OF THE SUPERVISOR‘S IMAGE: THE LITHUANIAN CASE. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 379-390. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1574