THE HEALING OF BLINDNESS IN APOCRYPHAL BOOKS AND THE FINE ARTS

Authors

  • Vytautas Gudonis Šiauliai University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1580

Keywords:

apocryphal books, blindness, the fine arts, image of Tobit and Tobias

Abstract

The image of Tobit and To­bias in apoc­ryp­hal bo­oks and the fi­ne arts gi­ves the pos­si­bi­li­ty to bre­ak a co­de of the at­ti­tu­de of so­cie­ty to the per­son ha­ving the sight di­sa­bi­li­ties in con­tem­po­ra­ry so­cie­ty. We can as­su­me that the image of To­bias which has lots of po­si­ti­ve mo­ral fe­a­tu­res in the de­ve­lop­ment of his­to­ry could ha­ve the in­flu­en­ce to the for­ma­tion of a po­si­ti­ve at­ti­tu­de of the so­cie­ty to sigh­tless pe­op­le. The his­to­ry of To­bias’s li­fe and es­pe­cial­ly its hap­py en­ding had a gre­at in­flu­en­ce on the for­ma­tion of the ima­ge of the gu­ar­dian an­gel and the spre­ad in Ita­lian Renaissance pic­to­rial art as well as in the art of ot­her coun­tries star­ting from the fifteenth cen­tu­ry.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bernhard, M., Bodmer, G., Bogner, M. ir kt. (1998). Universalus meno žodynas: nuo seniausiųjų laikų iki dabarties. Kaunas: Šviesa.

Gudonis, V. (2005). Neregio išgydymo tema Biblijoje ir jos atspindžiai vaizduojama-jame mene. Kūrybos erdvės. Nr. 2. P. 81–91.

Gudonis, V. (2004). Regos sutrikimų gydymo veiksniai ir jų atspindžiai mene. Spe-cialusis ugdymas. Nr. 1 (10). P. 154–170.

Gudonis, V. (2004). Rembrantas „Angelas palieka Tobiją“: paveikslo analizė. Mūsų žodis. Nr. 2. P. 26.

Gudonis, V. (2003). J. Rutgers van Nieuvael „Tobijas išgydo tėvui akis“: paveikslo analizė. Mūsų žodis. Nr. 9. P. 26.

Gudonis, V. (2001). B. Strozzi „Tobijaus gydymas“: paveikslo analizė. Mūsų žodis. Nr. 7. P. 26.

Jaeger, W. (1979). Augenvotive. Sigmaringen: Thorbecke.

Jaeger, W. (1976). Die Heilung des Blinden in der Kunst. Sigmaringen: Thorbecke.9. Krikščioniškosios ikonografijos žodynas, 1997. Sud. Dalia Ramonienė. Vil-nius: Vilniaus dailės akad. leidykla.

Lewellyn, C. (2003). Angelai ir šventieji. Vilnius: Trys nykštukai.

Lodwick, M. (2003). Vadovas po paveikslų galeriją: kaip suprasti Vakarų meną. Vil-nius: Rosma.

Ričardo Mikutavičiaus kolekcija. Europos dailė (1996). Parengė R. Norkus. Kaunas: Baltijos fondo leidykla.

Svičiulienė, P. (1970). Rembranto paveikslų herojai. Mūsų žodis. Nr. 11. P. 12–13.

Šventasis raštas: Senasis ir Naujasis Testamenta (1999). Vertimas iš hebrajų, aramėjų ir graikų kalbų. Vilnius: Lietuvos vyskupų konferencija.

Едике, М. (1982). Рембрандт «Слепой Тобиас»: анализ картины. Обозрение европейских слепых. 4 (38).

Мифы народов мира (1982). Ред. С. А. Токорев. Т. 2. Москва.

Перов, Ю. В. (1970). Что такое социология искусства? Ленинград: Знание

Downloads

Published

2016-05-26

How to Cite

Gudonis, V. (2016). THE HEALING OF BLINDNESS IN APOCRYPHAL BOOKS AND THE FINE ARTS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 4, 477-487. https://doi.org/10.17770/sie2016vol4.1580