SUPPORT FOR THE PROCESS OF SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS

Authors

  • Danuta Marzec Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2259

Keywords:

adaptation, inclusive education, physical activity, recreation, sport, special needs, school, family

Abstract

The most recent tendencies in teaching children with developmental deficits advocate using inclusive educations which allow for an optimization of the process of social adaptation. Rehabilitation programs to support these children are an integral part of individual educational programs which are developed for each student and based on the positive diagnosis that accentuates child's strengths. The process of social adaptation of a child with disability starts in families and is continued in nursery schools and schools. Lessons at schools and extra-curricular classes open up opportunities for starting interpersonal contacts that play a fundamental role in the process of social adaptation. The particular importance can be from physical activity and various forms of physical recreation. The support for the development and process of social adaptation through various forms of physical activity results from the natural needs of a child. The questionnaire survey conducted among parents and teachers demonstrated that the respondents realize the importance of physical activity in the process of social development of children with developmental dysfunctions.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bielski, J. (2005), Metodyka wychowania fizycznego, Kraków pp. 15 - 20

Deutsch Smith D. (2008), Pedagogika specjalna vol. I (eds. ) A. Firkawska – Mankiewicz, G. Szumski, Warsaw p. 225

Dotka, M., Kazimierczak, M. et al., (2009), Model pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szkole i współpracy pomiędzy szkołą i poradnią – założenia –

Europen Agency form Development In Special Needdn Education, 2009, Klasyczne zasady służące promocji jakości w edukacji włączającej – zalecenia dla decydentów1), Odense, De,nmark: Europejska Agencja Rozwoju Edukacji Uczniów ze Specjalnymi potrzebami, p. 14 and further

Gil, M. (2003), Kierunek edukacji włączającej w Kanadzie [in:] Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej, Kraków p. 158 and further

Głodkowska, J. (2010), ed., Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna. Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Warsaw.

Gołaska, P. (2013), Proces adaptacji społecznej dzieci z ograniczoną sprawnością, „Wychowanie w Przedszkolu”, February No. 2, Warsaw

Gruszacyk – Kolaczyńska, E., Zielińska, $. (2000), Płaczę i rozpaczam gdy musze iść do przedszkola – o kłopotach adaptacyjnych dzieci i o tym w jaki sposób można je zmniejszyć, „Wychowanie w Przedszkolu” No. 10, Warsaw

GUS, 2015, J. Stańczyk, Gus. Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy, Warsaw, dzieci_w_polsce_w_2014_roku_charakterystyka_demograficzna.pdf

Karpuszenko, E. (2008), Zapobieganie zaburzeniom zachowania dzieci i młodzieży, [in:] A. Marzec (ed.), Funkcje opiekuńczo-wychowawcze współczesnej szkoły, Częstochowa, p. 186.

Kupisiewicz, Cz., Kupisiewicz, M. (2009), Słownik Pedagogiczny, Warsaw 2009

Marzec, A. (2008), Zajęcia sportowe i rekreacyjne jako metoda resocjalizacji [in:] Sport w resocjalizacji nieletnich, eds. E. Karpuszenko, A. Marzec, Częstochowa pp. 50-60

Smolski, R., Smolski, M., Stadtmüller, E. (1999), Słownik Encyklopedyczny Edukacji Obywatelskiej, p.16

UNESCO 2009, Policy Guidelines on Inclusion In Education, Paris: pp. 7 – 9, Warsaw

Zacharek, T. (2011), Edukacja włączająca szansą dla wszystkich uczniów, Mazowiecki Kwartalnik Edukacyjny, Meritum 1(20), Warsaw

Zaremba, L. (2014), Specjalne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci i młodzieży. Identyfikacja SPR i SPE oraz sposoby ich zaspokajania, Warsaw pp. 7 – 10

Downloads

Published

2017-05-26

How to Cite

Marzec, D. (2017). SUPPORT FOR THE PROCESS OF SOCIAL ADAPTATION OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 71-80. https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2259