SENSE OF SELF-EFFICACY AND STYLES OF COPING STRESS OF YOUNG SPECIAL NEEDS TEACHERS

Authors

  • Anna Katarzyna Czyż Pedagogical University of Cracow (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2265

Keywords:

coping stress, sense of efficacy, special needs teacher, special pedagogy

Abstract

The author presented the results of research on the sense of self- efficacy and styles of coping with stress young special needs teachers, who take cooperation with people with disabilities, and who are obliged to cope with adversity and to help in the fight against distress their dependents. Research conducted in quantitative strategies, using the normalized and standardized tests: GSES - Generalized Self - Efficacy Scale by Schwarcer and Jerusalem in Polish adaptation by Schwarcer, Jerusalem and Juczyński, and CISS - Coping Inventory for Stressful Situation by Endler and Parker, in Polish adaptation by Strelau, Jaworowski, Wrześniewski and Szczepaniak from 2009.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191–215.

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bandura, A. (1997). Self-Efficacy: The exercise of control. NY: W. H. Freeman.

Bandura, A. (1999). Social Cognitive theory: An agentic perspective. Asian Journal of Social Psychology, 2, 21–41.

Baysal, A. I. (2010). Teacher Efficacy Scale: The Study Of Validity And Reliability And Preservice Classroom Teachers’ Self Efficacy Beliefs. Journal of Theory and Practice in Education, 6, 68–85.

Coladarci, T. (1992). Teachers' Sense of Efficacy and Commitment to Teaching. The Journal of Experimental Education, 60, 323–337.

Creswell, J. W. (2013). Projektowanie badań naukowych. Metody jakościowe, ilościowe i mieszane. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Endler, N. S., & Parker, J. D. A. (1990). Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation. Journal of Personality and Social Psychology, 58, 844–854.

Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: a construct validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569–582.

Gosselin, J. T. & Maddux, J. E. (2003). Self-Efficacy. Psychology Faculty Publications. Paper 17. Downloaded from http://digitalcommons.sacredheart.edu/psych_fac/17/

Hakanen, J. J., Bakker, A. B.& Schaufeli, W. B. (2006). Burnout and work engagement among teachers. Journal of School Psychology, 43, 495–513.

Juczyński, Z. & Ogińska–Bulik, N. (2010). Osobowość, stres a zdrowie. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Korczyński, S. (2014). Stres w zawodzie nauczyciela. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Kretschmann, R., Kirschner–Liss, K., Lange–Schmidt, I., Miller, R., Rabens, E. & Thal, J., Zitzner, M. (2004). Stres w zawodzie nauczyciela. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Lazarus, R. S. & Folkman, S. (1984). Stress. Appraisal and coping. NY: Springer.

Obuchowski, K. (1982). Badania Osobowości efektywnej, In: Obuchowski, K. & Paluchowski, W. (Eds.), Efektywność a osobowość (pp. 5–15). Wrocław: Wydawnictowo Polskiej Akademii Nauk.

Paluchowski, W. J. (1982). Osobowościowe wyznaczniki skuteczności działania a cechy sytuacji, In: Obuchowski, K. & Paluchowski, W. (Eds.) Efektywność a osobowość (pp. 90-115). Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.

Pilch, T. & Bauman, T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Żak.

Rongińska, T. & Gaida, W. A. (2001). Strategie radzenia sobie z obciążeniami psychicznymi w pracy zawodowej. Zielona Góra: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego.

Sęk, H. (2000a). Uwarunkowania i mechanizmy wypalenia zawodowego w modelu społecznej psychologii poznawczej, In: Sęk, H. (Ed.),Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie (pp. 83–112). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Sęk, H. (2000b). Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania, In: Sęk, H. (Ed.), Wypalenie zawodowe. Przyczyny, mechanizmy, zapobieganie (pp. 83-112). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Schwarzer, R. & Taubert, S. (1999). Radzenie sobie ze stresem: wymiary i procesy. Promocja Zdrowia. Nauki Społeczne i Medycyna, 17, 72–92.

Terelek, J. F. (2007). Stres zawodowy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Wrześniewski, K. (1996). Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, In: Heszen–Niejodek, J. & Ratajczak, Z. (Eds.) Człowiek w sytuacji stresu (pp. 44–64). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Downloads

Published

2017-05-26

How to Cite

Czyż, A. K. (2017). SENSE OF SELF-EFFICACY AND STYLES OF COPING STRESS OF YOUNG SPECIAL NEEDS TEACHERS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 29-39. https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2265