REFLECTION OF THE ACQUIRED FORMAL EDUCATION OF TEACHERS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR VALUE ORIENTATION

Authors

  • Jiří Kropáč Palacky University (CZ)
  • Iva Koribská Palacky University (CZ)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol2.2334

Keywords:

formal education, further education, lifelong learning, quality of education, values, value orientation

Abstract

The article deals with the value orientation of teachers in the Czech Republic, who attempt to extend their formal education in the process of lifelong learning. The quality of the teacher directly influences the quality of the educational process, therefore the qualification of teachers has become the front theme of the international organisations. Lifelong Learning Centres as parts of the universities offer the programmes for teachers to extend their formal qualification. The primary aim of the article is to analyse teachers’ value orientation reflected by the formal education.
Supporting Agencies
This paper has been funded by IGA project of Palacký University Olomouc, Value of education among the students from different sociocultural environment (Grant number, IGA_PdF_2017_022).

Downloads

Download data is not yet available.

References

Barták, J. (2008). Jak vzdělávat dospělé. Praha: Alfa nakladatelství.

Göbelová, T. (2008). Hodnotová výchova v pedagogické praxi. Ostrava: Ostravská univerzita.

Horák, J. (1997). Kapitoly z teorie výchovy I. a II. Problematika hodnot a hodnotové orientace I. díl. Liberec: TU v Liberci.

Jandourek, J. (2007). Sociologický slovník. Praha: Portál.

Katrňák, T. (2004). Odsouzeni k manuální práci. Praha: Sociologické nakladatelství.

Klíčové údaje o učitelích a ředitelích škol v Evropě. (2013). Downloaded from http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/key_data_series/151CS_HI.pdf

Kučerová, L. (2012). Hodnoty současné mladé populace. Diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita.

Makovská, K. (2013). Hodnoty a hodnotová orientace adolescentů. Diplomová práce. Brno: Mendelova Univerzita.

Mazáčová, N. (2014). Vybrané problémy obecné didaktiky. Praha: Univerzita Karlova

Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie. Praha: Academia.

Plamínek, J. (2014). Vzdělávání dospělých. Praha: Grada Publishing, a.s.

Průcha, J. (2014). Andragogický výzkum. Praha: Grada Publishing, a.s.

Průcha, J. (2009). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál.

Průcha, J., Walterová, E., & Mareš, J. (2013). Pedagogický slovník. Praha: Portál.

Sak, P. (2000). Proměny české mládeže (česká mládež v pohledu sociologických výzkumů).Praha: Petrklíč.

Spousta, V. (2000). Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: Masarykova univerzita.

Strategie vzdělávací politiky 2020. (2014). Downloaded from http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategicke-a-koncepcni-dokumenty-cerven-2009

Švaříček, R., Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha:Portál.

Vališová, A., & Kasíková, H. (2011). Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, a.s.

Veteška, J. (2016). Přehled andragogiky. Praha: Portál.

Veteška, J. Vacínová, T. et al. (2011). Aktuální otázky vzdělávání dospělých. Andragogika na prahu 21. století. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského.

Zpráva z průzkumu vzdělávání dospělích v ČR (2008). Downloaded from http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/zprava-z-pruzkumuvzdelavanidospelych-v-cr

Downloads

Published

2017-05-26

How to Cite

Kropáč, J., & Koribská, I. (2017). REFLECTION OF THE ACQUIRED FORMAL EDUCATION OF TEACHERS FROM THE PERSPECTIVE OF THEIR VALUE ORIENTATION. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 2, 435-442. https://doi.org/10.17770/sie2017vol2.2334