THE EFFECTIVENESS OF SCHOOL EDUCATION - FEATURED IMPLICATIONS CONSIDERATIONS

Authors

  • Tomasz Prauzner Institute of Technology and Safety Systems, Jan Dlugosz University in Czestochowa

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2434

Keywords:

teaching, the effectiveness of education, modern teaching aids

Abstract

The main objective of the paper is to argue for a multidimensional character of effectiveness of school education and to discuss a number of factors that influence the outcome of education directly or indirectly. Assessing the effectiveness of school education sheds light on its current problems and indicated directions for future research on innovative approaches to solving such problems.

Author Biography

  • Tomasz Prauzner, Institute of Technology and Safety Systems, Jan Dlugosz University in Czestochowa
    Assistant Professor at the Institute of Technological and Safety Education, Jan Długosz University in Czestochowa, Poland. PhD. in pedagogy, degree in Information Science, electronics, and technology. Author of over one hundred twenty publications in Polish and international journals on the didactics of technological subjects and multimedia technology. Current research topics: application of simulation programmes in teaching technological subjects, application of multimedia programmes in the work of a teacher, analysis and popularization of modern Distance Learning teaching methods, development of technology and its impact on creating new didactic aids, and application of electronic media in students’ education.

References

Bereźnicki, F. (2007). Dydaktyka kształcenia ogólnego. Kraków: Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Denek, K. (1997). Efektywność edukacji szkolnej. Studia Pedagogiczne, Zeszyt 30 [38].

Denek, K. (2007). Tatrzańskie dyskursy wokół edukacji jutra. In: Edukacja jutra. Koszczyc, T., Jonkisz, J., Toczek-Werner, S. (Eds.), Wrocław.

Denek, K. (2011). Teoretyczne i aplikacyjne aspekty jakości kształcenia akademickiego. In: Neodidagmata 33/34, Poznań.

Fyfe, P. (2011). Digital Pedagogy Unplugged, Digital Humanities Quarterly, t.5(3). Online: http://www.digitalhumanities.org

Joyce, B., Calhoun, E., Hopkins, D. (1999). Przykłady modeli uczenia sie i nauczania. Warszawa: WSiP S.A.

Kozík, T., Noga, H., Depešová, J. (2015). The symptoms of postmodernism in media and multimedia. In: European Journal of Science and Theology, Volume 11, Issue 6.

Kupisiewicz, C. (2005). Podstawy dydaktyki. Warszawa: WSiP.

Morbitzer, J. (2013). Szkoła na miarę XXI wieku. In: Hojnacki, L., Polak, M. (Eds.), In: Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła? Propozycje ekspertów. Warszawa: Think Global Sp. z o.o.

Noga, H., (2009), Sociometric methods in technological and information technology education. In: Chraska, M., Havelka, M. (ed.), Trends in education, Information technologies and technical education, vols 1 and 2.

Prauzner, T. (2013). Information Technology in Contemporary Education – Individuals’ Researche. American Journal of Educational Research, 2013, Vol. 1, No. 10, online, http://www.sciepub.com

Prauzner, T., (2016). Interactive computer simulation as a response to contemporary problems of technical education. In: Society. Integration. Education, Proceedings of the International Scientific Conference. Volume II, May 27th - 28th, Rēzekne, Latvia.

Ptak, P. (2015). Application of DasyLab in Teaching Electrical Engineering. In: Society. Integration. Education, Rezekne, Latvia, Vol. 4.

Ptak, P. (2016). Application of software packages in research and didactics. In: Society. Integration. Education, Rezekne, Latvia, Vol. 2.

Ptak, P., Prauzner, T. (2011). Zastosowanie programów komputerowych w dydaktyce przedmiotów technicznych. In: Journal of Technology and Information Education, nr 1/2011.

Robinson, K. (2010). Out of Our Minds: Learning to Be Creative (Wiley & Sons). Polish Edition: Oblicza Umysłu. Ucząc się kreatywności. Wyd. Element.

Sysło, M.M. (2003). Szkoła jako instytucja ustawicznego kształcenia i związana z tym rola technologii informacyjnej. In: Morbitzer, J. (Ed.), Komputer w edukacji. Kraków: Wydawnictwo Naukowe AP.

Wieczorek-Tomaszewska, M. (2013). Innowacyjne uczenie dla efektywnego uczenia się. Dydaktyka cyfrowa epoki smartfona, Analiza cyfrowych aspektów dydaktyki gimnazjum i szkoły średniej. Wieczorek-Tomaszewska, M. (Ed.), Kraków: Wydawca SMWI.

Downloads

Published

2017-05-26