THE IMPROVEMENT AREAS OF SOCIAL PEDAGOGICAL ASSISTANCE PROVIDED TO PUPILS WITH EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS

Authors

  • Gražina Šmitienė Klaipeda University (LT)
  • Ilona Klaniene Klaipeda University (LT)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2440

Keywords:

social pedagogical assistance, pupils with emotional and behavioural disorders (EBD), social support at school, special professional competences

Abstract

The article reveals problems and weaknesses of social pedagogical assistance provided to pupils with emotional and behavioural disorders (EBD) and provides insights into the development of social and educational support at schools. The qualitative research (focus group and interviews), in which there participated social workers and teachers (two groups of informants), has been conducted. The content analysis of the research findings has revealed the major weaknesses of assistance provided to pupils with EBD and its improvement areas: lack of professionals providing necessary help at schools, lack of teachers' special professional competences (the ability to recognize EBD problems, knowledge and skills of providing assistance), lack of cooperation between child assistance specialists, teachers, and parents (feedback problems), and a lack of motivation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ališauskas, A. (2007). Vaiko psichopedagoginis vertinimas: pokyčių perspektyva. Šiauliai: Publishing House of Šiauliai University.

Ališauskas, A., Ališauskienė, S., Gerulaitis, D., Kaffemanienė, I., Melienė, R., Miltenienė, L. (2011). Specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimas: Lietuvos patirtis užsienio šalių kontekste. Šiauliai. Downloaded from: http://www.su.lt/bylos/fakultetai/socialines_geroves_ir_negales_studiju/mokslo%20studija.pdf.

Ališauskienė, S., Miltenienė, L. (2004). Bendradarbiavimas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius. Šiauliai: Publishing House of Šiauliai University.

Ambrukaitis, J. (2012). Specialiojo ugdymo kaitos bruožai. Šiauliai: Publishing House of Šiauliai University.

Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. 3rd Edition. Los Angeles: Sage Publications.

Frederickson, N., Cline, T. (2011). Special educational needs, inclusion and diversity. Maidenhead: Open University Press.

Galkienė, A. (2009). Asmens lygiavertiškumo puoselėjimas – orios asmenybės ugdymo prielaida. Pedagogika. No. 95, 45-52.

Geležinienė, R., Vasiliauskienė, L., Vyšniauskienė, A. (2011). Mokomės kartu. Metodinės rekomendacijos mokytojams ir švietimo pagalbos teikėjams. Vilnius: National Centre for Special Needs Education and Psychology.

Gudonis, V., Rusteika, M., Ališauskas, A. (2011). Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas bendrojo lavinimo mokyklose: mokinių ir mokytojų požiūris. Pedagogika, No. 101, 91-97.

Ilgūnienė, R., Griškevičiūtė, D. (2012). The involvement of Social educators in the Cultivation of Family Values. Socialinis ugdymas, 30(31), 90-99.

Jokūbpreišas, L., Bubnys, R. (2013). Paauglių mokyklos baimės ir elgesio bei emocinių sunkumų tarpusavio sąsajos. Mokslas ir edukaciniai procesai, No. 1 (16). Downloaded from: http://oaji.net/articles/2014/348-1393684179.pdf.

Kairienė, D. (2010). Komandos narių bendradarbiavimas teikiant ankstyvąją pagalbą vaikui ir šeimai: atvejo analizė. Specialusis ugdymas No. 1 (22), 84-96.

Khan, M. A., Ali, A., Mufti, T. (2011). Beneath The Surface: An Investigation of School Related Fears and Harassment. Dialogue. Vol. 6, Issue 4, 398-409.

Mayring, Ph. (2014). Qualitative content analysis. Theoretical foundation, basic procedures and software solution (free download via Social Science Open Access Repository SSOAR, URN: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173).

Miškinytė A., Adomaitienė V. (2013). Nerimo ir depresijos simptomų raiška adaptacijos sutrikimų atveju. Sveikatos mokslai, 6, 50-53.

Reicher, H. (2010). Building inclusive education on social and emotional learning: challenges and perspectives - a review. International Journal of Inclusive Education, 14, 213-246.

Rippon Thomas J. (2000). Aggression and violence in health care professions. Journal of Advanced Nursing, 31, 2, 452-460.

Downloads

Published

2017-05-26

How to Cite

Šmitienė, G., & Klaniene, I. (2017). THE IMPROVEMENT AREAS OF SOCIAL PEDAGOGICAL ASSISTANCE PROVIDED TO PUPILS WITH EMOTIONAL AND BEHAVIOURAL DISORDERS. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 3, 284-294. https://doi.org/10.17770/sie2017vol3.2440