Integration of Foreign Languages in Study Process

Authors

  • Diāna Liepa Riga Teacher Training and Educational Management Academy (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.298

Keywords:

teaching, learning, study process, foreign languages, acquisition

Abstract

The aim of the article is to describe language learning conditions for improvement of students learning experience. The practical task is to promote students' knowledge about language learning, foreign language learning pedagogical conditions and its transformation in the study process. The study is carried out in previous research analysis to gain insight into the overall situation of the foreign language studies in Latvia. The research provides an explanation of students’ learning and teaching conditions, the results show that a unified foreign language study conception should be developed and implemented in practice. Research Methods Theoretical methods: analysis of scientific and methodological literature, modelling. Empirical research methods: methods of data acquisition – observation, experimenting, data analysis by using the data processing software SPSS 17.0.The research is based at the Riga Teacher Training and Educational Management Academy RTTEMA Pre-School and Primary School Teacher programmes.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Blūma D. (2006). Izglītības zinātnes: teorija un prakse maģistru programmā. In Kangro A. (red.) LU Raksti. Izglītības vadība. (pp.15–27). Rīga: LU.

Eiropas Savienības struktūrfondi (2007). Augstāko un profesionālo mācību iestāžu absolventu profesionālā darbība pēc mācību beigšanas. Rīga: LU.

Jermolajeva L. (2007). Augstākās izglītības stratēģijas jautājumi. In Žogla I. (red.) LU Raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. (pp.14–26). Rīga: LU.

Liepa D. (2011). Svešvalodas apguves komponentu integrācija studiju procesā. Rīga: LU.

Liepa D. (2011). Svešvalodu studiju process un tā analīze. In Konferences „Sabiedrība, Integrācija, Izglītība” materiāli. Rēzekne: Rēzeknes Augstskola, 606-615.

Rubene Z. (2006). Kritiskās domāšanas aktualitāte augstākās izglītības reformu kontekstā. In Žogla I. (red.) LU Raksti. Pedagoģija un skolotāju izglītība. (pp.9–18). Rīga: LU.

Ekspertu vērtējums pa studiju virzieniem Latvijā. Retrieved from http://www.aip.lv/ESF_projekts_publ_32_9.htm

Ekspertu vērtējums pa studiju virzieniem Latvijā. Retrieved from http://www.aip.lv/ESF_projekts_publ_32_1.htm

Downloads

Published

2015-05-16

How to Cite

Liepa, D. (2015). Integration of Foreign Languages in Study Process. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 244-254. https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.298