Promotion of Reading Interests in the Study Process at the University and Lessons in School

Authors

  • Dagmāra Ausekle <span>LU PPMF</span> (LV)
  • Ilze Kangro Latvijas Universitāte (LV)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.304

Keywords:

Professional qualification of the prospective teachers, promotion of reading interests, selection and interpretation of literary works

Abstract

The necessity of promoting reading interests in connection with the problems that have to be solved today and in near future in school, university and the society on the whole puts forward the task for the prospective teachers of literature to master not only theoretical knowledge in their study process but also to acquire skills necessary for their future pedagogical work so that they are able to choose the most suitable methodological approach for the interpretation of a literary work in each teaching/learning situation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ausekle, D. (2003). Daiļdarba interpretācija skolā. R: Garā pupa.

Ausekle, D., Kangro, I. (2013). Literāra darba interpretācijas problēmas skolā. In: V. Ļubkina & G. Marzano (Eds.) Sabiedrība, integrācija, izglītība: starptautiskās zinātniskās konferences materiāli, 2013. gada 24.-25.maijs. 1.d. (185.-193.lpp.) Rēzekne: Rēzeknes augstskola.

Birkerts, A. (1928) Stils un stila meistari latviešu literatūrā. In: Kopoti raksti. 5. sējums. Literatūrzinātniski apcerējumi. Rīga: A. Raņķis.

Celma, H. (1961). Estētika. Rīga: Zvaigzne.

Ezeriņš, J. (1962). Stāsti un noveles. Rīga: LVI.

Fromm, E. (1992). Die Seele des Menschen: Ihre Fähigkeit zum Guten und zum Bösen. München: Deutscher Taschenbuchverlag. S.158-163.

Geske, A., Grīnfelds, A., Kangro, A., Kiseļova, R. (2010). Ko skolēni zina un prot – kompetence lasīšanā, matemātikā un dabaszinātnēs. Latvija OECD valstu Starptautiskajā skolēnu novērtēšana programmā. Rīga: Latvijas Universitāte .

Mauriņa, Z. (1934). Pārdomas un ieceres. Eseju krājums. Rīga: Valtera un Rapas akciju sabiedrība.

Neuhofer, M. (2014). Ein Plädoyer für mehr Literatur in der Schule. derstandard.at lejuplādēts no: http://derstandard.at/2000003997177/Ein-Plaedoyer-fuer-mehr-Literatur-in-der-Schule

OECD (2010) PISA 2009 Results: learning to Learn – Student Engagement, Strategies and Practices (Volume III). OECD 2010. (pp.70-73)

Rubenis, A. (1994) Cilvēks mītiskajā pasaules ainā. Rīga: Zvaigzne.

Valeinis, V. Dzejoļa analīze. In: Daiļdarbu analīze: metodoloģija un metodika: Zinātnisko rakstu krājums. [redkol.:V.Valeinis (atb.red.) .. u.c] Rīga: Latvijas Valsts Universitāte 1983. 9.-38.lpp.

Ηикитина, И. (2010). Φилософия искуccтва. 3-е изд., испр. M: Oмега-Λ. C. 202-205.

Downloads

Published

2015-05-16

How to Cite

Ausekle, D., & Kangro, I. (2015). Promotion of Reading Interests in the Study Process at the University and Lessons in School. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 1, 36-45. https://doi.org/10.17770/sie2015vol1.304