OPTIMIZATION OF THE STUDY PROCESS ORGANIZATION IN THE STATE BORDER GUARD COLLEGE

Authors

  • Alens Indriksons Rezekne Academy of Technologies

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3177

Keywords:

organization, process, program, specificity, study, successive, training

Abstract

The present paper explores specificity of educational process in the State Border Guard College as a militarized educational institution. It is specific and implementation of educational process in such institution is not possible without the successive and continuous organization of the study process. The correct organization of the study process and scientific content of the training program serves as a basis for development of the students' theoretical knowledge and practical skills and its structural and content organization is essential for the implementation of a qualitative educational process. The aim of the research is to identify the possibilities to improve the structural and content based organization of the study process of the State Border Guard College in order to facilitate the achievement of the goals set by the border guard training process. The study was conducted in the State Border Guard College using scientific, pedagogical and psychological literature analysis and evaluation and document analysis research method. The author brought forward conclusion that the structural and content study process improving in the State Border Guard College can be achieved by changing professional border guard training course program (1 month) and professional further education study program "Border Guarding", study subjects and their succession.

References

Blūma, D. (2004).Teaching as Management of Student Learning. Education and Management in Latvia, 2(24),46-59.

Chen, C.P. (1999). Transition to higher education: Major aspects and counsellings guidelines. Guidance and Counselling, 14 (3), 31-37.

Degtjarjova, I. (2010). Kvalitātes vadība augstskolas studiju procesā un skolotāja kompetences veidošanās. Teorija praksei mūsdienu sabiedrības izglītībā. 5.Starptautiskās zinātniskās konferences zinātniskie raksti un konferences referāti 2010.gada 25.–27.marts. I daļa.Rīga: Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 67-73.

Dzerviniks, J., Poplavskis, J. (2017). Dabaszinību un tehnoloģiju kompetences attīstība kontekstorientētā fizikas mācību procesā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Indriksons, A. (2017). Komunikācijas veidošanās prasmes robežsargu profesionālajā sagatavošanā. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Karjeras izglītība skola, (2009). Valsts izglītības attīstības aģentūra. Pieejams viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf (skatīts 01.01.2018.).

Kunitsky, V. (2010). Augstskolu studentu attieksmes pret studijām teorētiskie aspekti. Scientific Journal of Riga Technical University, 17, 33-30.

Paul, E.L., Brier, S. (2001). Friend sickness in the transition to college: Precollege predictors and college adjustment correlates. Journal of College Student Development, 79 (1), 77-89.

Profesionālās tālākizglītības programma „Robežapsardze” (23.02.2016). Padomes lēmums Nr.15. Redakcija: 11.09.2017. Rēzekne: Valsts robežsardzes koledža.

Robežsargu profesionālās sagatavošanas kursa programma „1mēnesis” (21.02.2017).Valsts robežsardzes pavēle Nr.314. Redakcija: 21.02.2017. Rēzekne: Valsts robežsardze.

Robežsardzes likums (27.11.1997). LR likums. Redakcija: 28.04.2014. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Rook, K.S. (1987). Social support versus companioship: Effects on life stress, loneliness and evaluation by others. Jornal of Personality and Social Psychology, 52, 1132–1147.

Ruff, C.D. (1989). Hapinessis every thing or it is? Explorations on the meaning of psychological well-being. Jornal of Personality and Social Psychology, 57 (6),1069-1081.

Upmane, A., Gaitniece-Putāne, A., Šmitiņa, A. (2016). Psiholoģijas studentu personības iezīmes un profesijas izvēli noteicošie faktori. Sabiedrība, integrācija, izglītība. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli 2016. gada 27.-28.maijs. I daļa. Rēzekne: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, 540-552.

Valsts izglītības attīstības aģentūra (2009). Karjeras izglītība skolā. Pieejams http://viaa.gov.lv/files/news/727/karjeras_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf (skatīts 25.01.2018.).

Valsts robežsardzes koledžas nolikums (30.11.2006). MK noteikumi. Redakcija: 18.11.2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis.

Voitkāne, S. (2003). The relationship of social support, anxiety, depression and student needs to psychological well-being in first year university students. Baltic Journal of Psychology, 4 (2), 31-43.

Downloads

Published

2018-05-25