TAXONOMIC ANALYSIS OF DIVERSITY OF LOCAL LABOUR MARKETS IN POLAND

Authors

  • Ewa Rollnik-Sadowska Bialystok University of Technology (PL)
  • Marta Jarocka Bialystok University of Technology (PL)
  • Ewa Glińska Bialystok University of Technology (PL)

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3194

Keywords:

local labour market, regional diversity, Hellwig’s method, the cluster analysis

Abstract

The situation in the labour market is conditioned by many factors that often have a local dimension. Identification of different levels of development of labour demand as well as potential of labour supply on the local level is a crucial element of diagnosis of reasons for regional and local diversity and implementation of an appropriate labour market policy. As there is available a variety of indicators describing regional labour relations, there is a need to create synthetic measure to include different aspects of the labour market situation. The aim of the paper is identification of the diversity of the situation in the local labour markets of all 16 Polish voivodeships. At the first step, a synthetic measure including eight variables was created. At the second stage 16 Polish voivodeships were clustered following Ward’s and k-means methods. As the authors assume that the position of voivodeship labour markets is connected with the position of capital cities, the analysis was deepened by ranking voivodeship cities based on Hellwig’s method. As a result of conducted research and the classification of Polish voivodeships and their capital cities in the context of the situation in the labour market, there have been identified the reasons of regions’ positions and proposed recommendations for the labour market policy.


 

Downloads

Download data is not yet available.

References

Adamczyk, P. (2015). Ocena sytuacji na lokalnym rynku pracy z wykorzystaniem metod wielowymiarowej analizy porównawczej, Quantitative Methods in Economics, Warsaw University of Life Sciences Press.

Blanchard, O. (2006). Macroeconimics, Pearson Prentice Hall, New Jersey.

Decker, A., & Rollnik-Sadowska, E. (2015). Entrepreneurship and regional development – the case of Podlaskie, Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie 2015, 37 (4), 55-63.

Dykas, P., & Misiak, T. (2014). Determinanty podstawowych zmiennych rynku pracy w polskich powiatach w latach 2002–2011, Gospodarka Narodowa 6 (274).

Glińska, E., Gudanowska A., Jarocka, M., Kononiuk, A., Rollnik-Sadowska, E., Samul, J., & Kozłowska, J. (2017). Przyczyny zróżnicowania powiatowych rynków pracy województwa podlaskiego, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Białystok.

Głuszczuk, D. (2012). Lokalny rynek pracy – ocena z wykorzystaniem materiałów statystycznych banku danych lokalnych na przykładzie miasta na prawach powiatu Jelenia Góra. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 243.

Góra, M., & Sztanderska, U. (2006). Wprowadzenie do analizy lokalnego rynku pracy Przewodnik, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz. Warszawa.

Grosse, T. G. (2002). Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego. Studia regionalne i lokalne, no. 1 (8).

Gruchociak, H. (2012). Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce. Przegląd Statystyczny nr 2.

Gruchociak, H. (2015). Porównanie struktury lokalnych rynków pracy wyzna-czonych przy wykorzystaniu różnych metod w Polsce w latach 2006 i 2011. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Nr 385.

Jarocka, M. (2013). Wpływ metody doboru cech diagnostycznych na wynik porządkowania liniowego na przykładzie rankingu polskich uczelni. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Taksonomia, Vol. 279.

Kisiała, W., & Stępiński B. (ed.) (2013). Rola obszarów metropolitalnych w polityce regionalnej i rozwoju regionalnym. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.

Maksim, M., & Wojdyło-Preisner, M. (2015). Determinanty długotrwałego bezrobocia w Polsce – perspektywa lokalna. Gospodarka Narodowa 4 (278).

Michoń, D. (2017). Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego województw ze względu na realizację celów polityki spójności. Wiadomości Statystyczne 12 (679), 80—94.

Milewski, R. (2000). Podstawy ekonomii, PWN, Warszawa.

Muntaner, C., Chung, H., Benach, J., & Edwin, N. (2012). Hierarchical cluster analysis of labour market regulations and population health: a taxonomy of low- and middle-income countries. BMC Public Health, 12, 286.

Panek, T. (2009). Statistical methods of multidimensional comparison analysis, SGH Warsaw School of Economics, Warsaw.

Piętak, Ł. (2014). Przegląd teoretycznych koncepcji rozwoju regionalnego, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica 5 (306).

Pivonka, T., & Loster, T. (2013). Cluster analysis as a tool of evaluating clusters of the EU countries before and during global financial crisis from the perspective of the labor market. Intellectual Economics, Vol. 7, No. 4 (18).

Pociecha, J. (1996). Metody statystyczne w badaniach marketingowych, PWN, Warszawa.

Rollnik-Sadowska, E. (2016). Young people in the European Union labour market. Latgale National Economy Research, Vol. 1, nr 8, 80-92.

Sloman, J. (2006). Economics. Prentice Hall, Biboa.

Słomińska, B. (2009). Aktywacja regionalnych i lokalnych rynków pracy. Gospodarka Narodowa 11-12/2009.

Downloads

Published

2018-05-25

How to Cite

Rollnik-Sadowska, E., Jarocka, M., & Glińska, E. (2018). TAXONOMIC ANALYSIS OF DIVERSITY OF LOCAL LABOUR MARKETS IN POLAND. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, 6, 437-448. https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3194