ROLES OF AGRITOURISM IN UPBRINGING AND EDUCATING CHILDREN AND YOUTH

Authors

  • Arkadiusz Płomiński Jan Długosz University in Częstochowa
  • Eligiusz Małolepszy Jan Długosz University in Częstochowa

DOI:

https://doi.org/10.17770/sie2018vol1.3216

Keywords:

agritourism, education, upbringing, educational homestead, children, youth

Abstract

Agritourism is one of the most popular forms of tourism practised in rural areas. It fulfils a number of functions, including economic, social, health-related and educational one.  Agritourism offer is addressed to all age and social groups. Among children and youth agritourism above all serves an educational and training purpose. In these two processes agritourism farms within the All-Polish Network of Educational Homesteads are particularly important. Educational programmes implemented as part of "Educational Homesteads" are held in the forms of educational and practical classes. The subjects of the classes addressed to children and youth include issues related to regional history and tradition, environment protection, ecology, plant and animal breeding, cuisine, (herbal) medicine, geography, geology and the educational cycle entitled vanishing professions.

References

Boruszczak, M. (2010). Turystyka zdrowotna. Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa, Gdańsk.

Kmita-Dziasek, E. (2011). Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie, Kraków.

Kmita-Dziasek, E. (2015). Koncepcje i funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie, Kraków.

Kurek, W. (2008). Turystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Małolepszy, E., Drozdek-Małolepsza, T. & Bakota, D. (2017). Tourism in rural areas in Poland in the years 1999-2016. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, Book 1, Modern Science Conference Proceedings, Vol. 4, Economics and Tourism, 953–960.

Panasiuk, A. (2011). Dylematy promocji produktu turystyki religijnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 65, 361-371.

Płomiński, A. & Bakota, D. (2017). Dark tourism as one of the forms of commemorating victims of the Second World War in Poland. 4th International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2017, Conference Proceedings, Book 1, Modern Science Conference Proceedings, Vol. 4, Economics and Tourism, 191–196.

Raciborski, J. (2011). Uwarunkowania formalno-prawne funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, oddział w Krakowie, Kraków.

Tomczak, F. (2009). Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Veeck, G., Che, D. & Veeck, A. (2006). America's Changing Farmscape: A Study of Agricultural Tourism in Michigan. The Professional Geographer, 58 (3), 235-248.

Wnęk, M. (2016). Ekologia i ochrona środowiska w programach Zagród Edukacyjnych. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział W Krakowie, Kraków.

Yang, L. (2012). Impacts and Challenges in Agritourism Development in Yunnan, China. Tourism Planning & Development, 9 (4), 369-381.

Zaręba, D. (2006). Ekoturystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Downloads

Published

2018-05-25